Lidmaatschap

Leden van de Stichting Erfgoed Goirle ontvangen het periodiek Rond de Schutsboom gratis. Toegang tot de lezingen voor leden is gratis evenals deelname aan heemactiviteiten (zoals bv. heemreis, excursies). Lidmaatschap van de Stichting kost:

 • € 23,00 per jaar voor leden binnen Goirle of Riel die hun berichtgeving willen ontvangen via e-mail.
 • € 25,50 per jaar voor leden binnen Goirle of Riel die hun berichtgeving willen ontvangen per post.
 • Gezinsleden € 5,- per jaar (Alleen mogelijk als er op het zelfde adres minimaal 1 volwaardig lid woonachtig is, gezinsleden ontvangen geen exemplaar van Rond de Schutsboom).

Wij moeten helaas een iets hoger bedrag rekenen voor leden buiten Goirle i.v.m verzendkosten voor het periodiek Rond de Schutsboom)

 • € 28,00 per jaar voor leden buiten Goirle of Riel die hun berichtgeving willen ontvangen via e-mail.
 • € 30,50 per jaar voor leden buiten Goirle of Riel die hun berichtgeving willen ontvangen per post.
 • Gezinsleden € 5,- per jaar (Alleen mogelijk als er op het zelfde adres minimaal 1 volwaardig lid woonachtig is, gezinsleden ontvangen geen exemplaar van Rond de Schutsboom).

Betaling van de contributie dient te geschieden door overboeking van de kosten naar de Rabobank: NL85 RABO 0354 7238 39,
t.n.v. Stichting Erfgoed Goirle ¨De Vyer Heertganghen¨

Aanmeldformulier nieuwe leden

Nieuw lid
 1. Dhr/Mevr
 2. (Verplicht veld)
 3. (Verplicht veld)
 4. (Verplicht veld)
 5. (Verplicht veld)
 6. (Verplicht veld)
 7. (Geldig e-mail adres)
 8. Lid type
 

cforms contact form by delicious:days