Wie weet het nog? 10-juli-2019

De vorige foto 122-095 welke is gemaakt toen Pater Jan Brock zijn eerste
H.Mis deed in de St. Janskerk, heeft maar één reaktie opgeleverd.
Mevrouw Corrie Engelen-Brock werd er door haar dochter op gewezen dat zij als bruidje op de foto staat.
Corrie Brock wist nog enkele bruidjes met naam: 5= Truus Marchall; 6= Corrie Marchall; 7= Anneke Brock; 8= Corrie Brock; 9= Thera Brock.
Helaas weten we niet wie de andere bruidjes zijn.

Wij bedanken Corrie Engelen-Brock voor haar reaktie.