Archief Wie weet het nog

Wie weet het nog? 10-juni-2020

Foto 200-811 zijn de oom en tante van Jan Vekemans. Het zijn zijn oom en tante.
Harrie van den Hout is een broer van zijn vader. Harrie was gehuwd met Anna Maria Hosli.
Zij woonden op de Tilburgseweg rechts achteraan tegen het voormalige voetbalveld van de Fraters.
Hun huis staat er nog en steeds. Harrie was de zoon van Michiel van den Hout en Lucia van Dun.
Michiel was fabrikant en had thuiswevers in dienst, hij stierf in 1924.
Vanaf die tijd nam Harrie het bedrijf over tot hij stierf in 1947. Zijn vrouw Anna heeft het toen verkocht aan Van Puijenbroek.
Zij hadden een zoon Michiel, die was drs. in klassieke talen en was 10 jaar Rector van het St.Joris College in Eindhoven.
Een aangenomen zoon van hem woont in Auckland.

Wij bedanken Jan Vekemans voor zijn uitgebreide reactie

Wie weet het nog? 13-mei-2020

Foto 200-760 is volgens Sjef van Gils uit Hilvarenbeek, het echtpaar Drik de Brouwer (1) en
Antonia Appels (2) gehuwd begin 1892. Het is dus geen Goirlese foto maar een uit Biest-Houtakker.
V.l.n.r. staan hun kinderen: 3= Maria geb. in 1904; 4= Toon geb. in 1908; 5= Piet geb. in 1900;
6= Graard geb. in 1911; 7= Dirk geb. in 1901; 8= Hanna geb. in 1897. Alle kinderen zijn geboren in Biest.
Vader Drik is geboren in Hilvarenbeek en is landbouwer, en zijn vrouw is geboren in Wintelre.
Twee kinderen waren reeds overleden, Maria Elisabeth geb. in 1892 en overl. in 1893 en
Maria Elisabeth geb. in 1894 en overl. in Heerlen in 1918 en wonende in Moergestel.
Mogelijk is de foto gemaakt bij hun 40 of 45 jarige bruiloft, want Drik is in 1939 overleden.

Wij willen Sjef van Gils bedanken voor het aanleveren van deze informatie.

Wie weet het nog? 8-april-2020

Foto 200-746 is het Gregoriaanskoor van de Maria Boodschap kerk met Meester Burgers als dirigent.
We kregen hier op drie reakties en wel van Dhr. Ad van Gestel, Dhr. Henk Spierings en Mevr. Ria de Laat-Vingerhoets.
Samengevat weten wij het volgende:

1= Jan van den Hout, van de Nieuwe Rielseweg; 2= Henk van Vugt (werkzaam bij Van Oers Slingerkoek); 3= Architect van Gool;
4= Jan Mes (voormalig directeur Van Besouw); 5= onbekend; 6= Luuk van Hoek; 7= Kees Santegoets;
8= André Burgers, dirigent van het koor en onderwijzer aan de Thomasschool.
Mevr. de Laat Vingerhoets schreef ons het volgende: Het koor was veel groter, ook haar vader was koorlid maar staat niet op de foto.
Op hoogtij dagen droeg het koor gouden stukken die onder de witte togen uitkwamen.
Omdat het gezin Vingerhoets 4 huizen vanaf de kerk woonde moest zij met haar broer de zangboeken naar Hof van Holland brengen
want daar had het koor op vrijdagavond repetitie, plus een borrel.

Wij bedanken de heren Van Gestel en Spierings en mevr. De Laat voor hun reactie.

Wie weet het nog? 11-maart-2020

Foto 200-733 is het echtpaar Michiel van Erven en Elisabeth Priems met hun dochter Joke en hun zoon Piet.
Dit wist ons Mevr. Riet van den Hout-Spapens te melden. Zij dacht dat de zoon Piet een frater was, maar dat is niet zo.
Piet is een priester, hij is op 3 juni 1950 tot priester gewijd.
Van 1950 tot 1955 was hij kapelaan in Eersel en van 1955 tot 1970 in Udenhout.
In 1970 werd hij benoemd tot pastoor in Hooge Mierde en daarna in 1976 werd hij pastoor in Nieuwkuyk.
Om gezondheidsredenen moest hij in 1986 met vervroegd pensioen gaan.
Het jaar daarop is hij in Reusel op 8 februari 1987 overleden. Hij ligt begraven bij zijn ouders in Goirle.
Wij bedanken mevr. Riet van den Hout voor haar reactie.

Wie weet het nog? 12-februari-2020

Foto 200-704 is een gezin met 10 kinderen.
Wij weten intussen om welk gezin het gaat, maar de familie laat weten dat ze liever niet heeft dat de namen bekend worden gemaakt.
Ze zijn natuurlijk wel in ons fotoarchief opgenomen. Daarom hebben we de foto niet meer gepubliceerd.

Wie weet het nog? 8-januari-2020

Foto 200-553 is gemaakt bij slagerij Henk Strijbos. De foto is gemaakt in 1997 volgens mevrouw van Rhienen.
Zij stuurde ons de namen van haar kinderen en echtgenoot op de foto.
5= Dave van Rhienen; 6= Jurgen van Rhienen; 7= Vader Ferry van Rhienen. En 4= slager Henk Strijbos.
Blijkbaar bestond de slagerij 5 jaar. Vanwege dit feit was er een prijsvraag die luidde “Hoe oud zijn de totale leeftijden van het personeel”.
Familie van Rhienen won de eerste prijs die bestond uit een cheque naar Euro Disney.
De andere kinderen zijn niet bekend, zij ontvingen een andere prijs.

Wij bedanken Mevrouw van Rhienen voor haar reactie op deze foto.

Wie weet het nog? december-2020

Foto 200-127 was er een van de “Thermiekvogels”, een vereniging die zweefvliegtuigjes maakt.
Helaas heeft hier niemand op gereageerd.

 

Wie weet het nog? 13-november-2019

De foto 200-450, van het Gilde St.Mauritius, is nu bekend wie er allemaal op staan en wanneer de foto is gemaakt.
Michiel Smits wist alle namen en nog wat wetens waardigheden.

De foto is gemaakt op 12 juni 1949 tijdens het 1e Landjuweel na de Tweede wereldoorlog op de terreinen van kasteel Maurick te Vught.
Op de foto staan v.l.n.r. 1= vendelier Jos v. Broekhoven; 2= Janus van Rooij (Jaon Damme) koning van 1933 tot 1939;
3= Jan Verhoeven, koning van 1961 tot 1967; 4= Jan Vekemans; 5= Toon Appels; 6= Kees van den Berg, koning van 1955 tot 1961;
7= Kees Hollanders; 8= Tinus Adriaansen, hoofdman van 1946 tot 1969;
9= Louis Scholtze (uitbater Herrezen Nederland)  koning van 1949 tot 1955; 10= vaandrig Nellis van Broekhoven.

Op deze foto draagt Janus van Rooij het koningszilver terwijl Kees van Gils op dat moment koning was,
maar misschien was Kees die dag verhinderd zodat Janus als oud koning het zilver droeg.
Later dat jaar (1949) schoot Louis Scholtze zichzelf tot koning.

Met de oude BBA bus, die nog juist zichtbaar is, zijn mogelijk de gildebroeders mee gereisd.

Wij bedanken Michiel Smits voor zijn reactie op deze foto.

Wie weet het nog? 11-oktober-2019

Foto 200-322 is een foto van twee kinderen die in ons fotoarchief staan,
met geen enkele aanwijzing van wie deze afkomstig is.
Het lijkt er op dat het toch te lang geleden is, toen deze foto werd gemaakt.
Er was geen enkele reaktie.

Wie weet het nog? 10-juli-2019

De vorige foto 122-095 welke is gemaakt toen Pater Jan Brock zijn eerste
H.Mis deed in de St. Janskerk, heeft maar één reaktie opgeleverd.
Mevrouw Corrie Engelen-Brock werd er door haar dochter op gewezen dat zij als bruidje op de foto staat.
Corrie Brock wist nog enkele bruidjes met naam: 5= Truus Marchall; 6= Corrie Marchall; 7= Anneke Brock; 8= Corrie Brock; 9= Thera Brock.
Helaas weten we niet wie de andere bruidjes zijn.

Wij bedanken Corrie Engelen-Brock voor haar reaktie.