Lezing “Het rijke Roomse leven in Noord-Brabant”

De Heemkunde Kring nodigt voor  20 maart 2018 alle heemleden uit voor een lezing van René Bastiaanse met als titel:

Het rijke roomse leven in Noord-Brabant

Een goede kans dat U de laatste restjes van het rijke roomse leven in Brabant nog hebt meegemaakt: catechismus, eerste communie, schoolbiecht, misdienaars, processies.

De devotie was duidelijk zichtbaar in het openbare leven.

Maar het katholieke geloof had ook invloed op het privé-leven, tot in de slaapkamer toe. De roomse leer keerde zich immers tegen alles wat naar onkuisheid zweemde.

Een lezing over de katholieke moraal en de gevolgen daarvan voor de economische en sociale ontwikkeling van de Brabantse samenleving.

Het belooft een pittige en leerzame avond te worden.

Dus zeker de moeite waard om te komen luisteren in de Wildacker aan het van Hogendorpplein op dinsdag 20 maart 2018 om 20.00 uur.

 Commissie lezingen en excursies.