Kleine Heemreis naar heemkring Molenheide in Gilze (25-5-2023)

Kleine Heemreis naar heemkring Molenheide in Gilze

Op woensdag 25 mei 2022 stond de grote heemreis van Heemkundige Kring “De Vyer Op zaterdag 14 oktober startte de kleine heemreis 2023 met een lunch in restaurant De Huyskamer in Gilze. Er hadden zich 18 vrijwilligers aangemeld maar door ziekte en oppasproblemen moesten 4 mensen verstek laten gaan. In het sfeervolle terras met uitzicht op de tuin konden we genieten van een mooi opgemaakt lunchplankje met een kommetje soep, een sandwich en een salade.


Lunch in restaurant De Huyskamer

Daarna door naar Heemkring Molenheide een paar honderd meter verderop. Daar werden we ontvangen door Bert Wagemakers, voorzitter, die ons aan de hand van een PowerPointpresentatie een overzicht gaf van de geschiedenis van de heemkring. Tot de heemkring Molenheide behoren de kerkdorpen Gilze, Rijen, Hulten en Molenschot en de start van de heemkring was een succesvolle tentoonstelling over de leerindustrie in de regio in het kader van provinciale tentoonstelling Monument en Brabant in 1976.

Wat opvalt is de professionele aanpak bij de projecten die de kring oppakt. Er wordt een werkgroep geformeerd en er wordt ook direct contact gezocht met professionele/commerciële partners die dan vaak ook bereid zijn te sponsoren of op een andere manier een bijdrage te leveren aan het project.

In tegenstelling tot veel andere heemkringen slagen zij erin nieuwe leden te werven. Het ledenaantal is de laatste jaren van ongeveer 200 gestegen tot boven de 500. Een van de activiteiten die  daar aan sterk heeft bijgedragen is het sticker-album dat ze samen met Jumbo hebben georganiseerd. Vooral de ruilmarkten hebben veel mensen naar de heemkring getrokken en ook de keuze voor Jumbo als regionale supermarkt heeft alle dorpen er bij betrokken.

Wat betreft digitalisering zijn zij een van de voorlopers. Vanaf het begin zijn zij betrokken geweest bij de ontwikkeling van Memorix Maior als collectieregistratie­systeem voor erfgoedinstellingen. Foto’s en bidprentjes zijn digitaal te raadplegen via de site van Heemkring Molenheide op de Beeld- en Archiefbank. De bidprentjes zijn niet alleen geregistreerd maar ook gescand en als afbeelding te bekijken. De website wordt gehost bij ICT-bedrijf, Global‑e, dat ook andere activiteiten ondersteunt.


’t Oude Raadhuis in Gilze

Na de inleiding was er een moment van pauze met koffie en thee waarna we door een aantal enthousiaste vrijwilligers werden rondgeleid door het museum en over het heemerf waar op dit moment de (heem)tuin helemaal opnieuw wordt opgezet. Hoewel we verder niet zoveel van het dorp Gilze hebben gezien was het bezoek aan ’t Oude Raadhuis een geslaagde invulling van “gluren bij de buren”.

Albert Oude Ophuis