Verslagen lezingen januari, februari, maart 2023

Op deze pagina vindt u de verslagen van de lezingen die begin dit jaar zijn gehouden.
Vanwege de omvang van de verslagen zijn ze niet integraal in de nieuwsbrief opgenomen.
Via een link vanuit de nieuwsbrief zijn ze hier te bekijken. Het gaat om de volgende lezingen:

Lezing “Taal, cultuur en identiteit in Noord-Brabant”
door Jos Swanenberg op dinsdag 24 januari 2023 in wijkcentrum De Wildacker
Verslag lezing 24-1-2023: Taal, cultuur, identiteit in NoordBrabant

Lezing “Op alles wel ende rijpelijk gelet”  Rechtspraak van de Schepenbank
door Anton Neggers Op dinsdag 28 februari 2023 in wijkcentrum De Wildacker
Verslag lezing 28-2-2023: Rechtspraak Schepenbank

Lezing “Oud en Nieuw regionalisme in Europa; het geval Noord-Brabant”
door Arnoud-Jan Bijsterveld op 21 maart 2023 in wijkcentrum De Wildacker.
Verslag lezing 21-3-2023: Regionalisme, het geval Noord-Brabant