Verslag Tentoonstelling “70 jaar Heemkunde Goirle”

TENTOONSTELLING 70 JAAR BESTAAN VAN  ’T  HEEM. 1950-2020

Ton Smulders

Onze heemkundekring bestond vorig jaar 70 jaar. Het was de bedoeling om daar de nodige aandacht aan te besteden echter Covid 19 zorgde ervoor dat dit jammer genoeg niet mogelijk was.

Dit jaar lukte dat wel en hebben we de afgelopen 2 maanden in de weekenden kunnen genieten van een mooie tentoonstelling omtrent het 70 jarig bestaan van onze heemkundekring.

In de schuur waren grote borden neergezet waarop de 70 jaren in beeld werden gebracht.

 

Er was te zien hoe in 1950 de oprichting van ’t Heem tot stand kwam door  personen zoals Willy van Rooij en Janus en Jan Hoogendoorn die daarbij toen erg actief waren. Ook een foto van de eerste voorlopige voorzitter Barend Leeuwenberg, huisarts in Goirle.

Er waren affiches te zien van diverse voorstellingen, voordrachten, toneel spelen etc. die door de jaren heen op het terrein van ’t Heem te zien zijn geweest.

Prachtige foto’s  van het afbreken van onze boerenschuur (die vroeger de functie van schuurkerk had) in 1972 op de oude locatie in Rijen en het weer opbouwen op de huidige locatie. Er waren mooie foto’s te bezichtigen  van het renoveren van de kapel St. Jans Gôôl  te Nieuwkerk. Bij deze werkzaamheden kreeg je een mooie indruk van de betrokkenheid en werklust van onze leden.

Hierbij viel ook duidelijk te constateren dat van menig oud lid van onze heemkundekring  in de afgelopen decennia de haarkleur en haargrens  flink zijn veranderd!!!!

Tevens waren er ook foto’s te zien van het Driekoningen zingen en de kerstbijeenkomsten die elk jaar op “t Heem plaats vonden.

In de vitrinekasten waren een aantal markante oud attributen te bewonderen die kenmerkend waren voor Goirle, zoals de tas van Costerman Boodt, eerste huisarts in Goirle en de befaamde Gôôlse ballen.

Verder lagen er mooi op een rijtje verschillende exemplaren van de heemkundige tijdschriften “onder de  Schutsboom” te bewonderen die  in de afgelopen 70 jaren gepubliceerd zijn geweest, van de allereerste uitgaven tot het eerste exemplaar wat in een mooie groene kleur is uitgegeven.

Dit alles werd op een mooie manier geaccentueerd door alle kleurige vaandels en vlaggen die in de schuur waren opgehangen.

We hebben tijdens de tentoonstelling flink wat bezoekers gehad die enthousiast waren over wat ze zagen en menig persoon had ook nog als aanvulling een stukje persoonlijk verhaal of anekdote  te vertellen bij het een of ander onderwerp.

Hartelijk dank aan alle personen die zich hebben ingezet voor het organiseren van deze tentoonstelling en op naar ons 100 jarig bestaan van een unieke vereniging in Goirle.