Verslag Driekoningen zingen 2020

Driekoningen zingen 2020

weer met mooi uitgedoste koningen

Op maandag 6 januari jl. vond opnieuw de viering van Driekoningen in Goirle plaats. Dit keer in de kapel van CC. Jan van Besouw. Zoals vanouds georganiseerd door de Heemkundekring De Vyer Heertganghen en voor het eerst in samenwerking met jongerencentrum Mainframe. Vanaf 16.30 uur speelde Floor van Rooij stemmige liederen in de kapel. Intussen kwamen verschillende groepen kinderen zich inschrijven voor het Driekoningen zingen. Er meldden zich 6 groepen aan met in totaal 34 kinderen. Hierbij viel op dat verschillende groepen uit 7 of 8 kinderen  bestonden.

Lampionnenoptocht

Rond de klok van 17.00 uur vertrok de lampionnenoptocht van kinderen en volwassenen. De stoet trok in een lange sliert naar de kerststal op het Kloosterplein, waar Driekoningen liederen werden gezongen. Daarna ging de optocht verder langs de Tilburgseweg, Dwarsstraat, Koudepad en via de Fraterstuin terug naar de kapel van CC Jan van Besouw. Daar aangekomen werd heerlijke warme chocolademelk geschonken en werden eierkoeken uitgedeeld.

Zingen voor de jury

In de kapel, goed gevuld met ouders, opa’s en oma’s en andere belangstellenden, was het een gezellige drukte en er heerste een leuke sfeer. De kinderen zongen enthousiast hun repertoire van Driekoningen liederen.  Dit onder de bezielende presentatie van Heemvoorzitter Jan van Eijck. Drie leden van de Jeugdgemeenteraad en een lid van de Heemkundekring vormden de jury, voorgezeten door juryvoorzitter Gerrit van Heeswijk. De jury bepaalde de winnaars van de 1e, 2e en 3e prijs. Tijdens het juryoverleg vertelde Ted Deliën een leuk verhaal over Driekoningen, waar de kinderen vol aandacht naar luisterden. Winnaar van de 1e prijs zijn de kinderen Simons geworden. De 2e prijs is gegaan naar de groep kinderen van basisschool De Regenboog. De 3e prijs werd gewonnen door kindergroep De Dieze. Burgemeester Mark van Stappershoef onderstreepte in enkele woorden het belang van de traditie van Driekoningen vieren en Driekoningen zingen en reikte daarna aan elk van de drie winnaars een beker uit. Ieder kind van de winnende groepen mocht daarna nog een prijs uitzoeken. Een kind had een boon in de eierkoek gevonden en kon eveneens een prijs uitkiezen.

Mooie traditie

De viering van Driekoningen en het Driekoningen zingen is een traditie die gelukkig nog steeds leeft en waard is om nog lang te koesteren. De Heemkundige Kring Goirle blijft zich dan ook inzetten om dit jaarlijkse evenement voort te zetten en op deze wijze een mooie traditie in ere te houden.

Heemkundige Kring De Vyer Heertganghen,

Mathieu van den Tillaart