Verslag tentoonstelling “Goirle 75 jaar bevrijd”, okt 2019

Nakaarten over de tentoonstelling “Goirle 75 jaar bevrijd”.

De tentoonstelling over de bevrijding van Goirle in 1944 heeft ons veel goed gedaan. De drukte in de potstal en in het museum toonde aan dat het een geslaagd evenement is geweest.

Na het opzetten was het wachten geblazen hoe het ervaren zou worden. Vondsten op het laatste moment in ons archief (uit een schenking van wijlen Gerrit Kobes) werden nog ingepast en de opening kon van start gaan. Na een mooie speech van wethouder Poos, die er een persoonlijke draai aan wist te geven, konden de aanwezigen en genodigden naar binnen gaan. Het was gelijk erg vol in ons museum. Zo ook de volgende zondag en alle openingsdagen tot en met zondag 27 oktober was het soms dringen tussen de tentoon gestelde zaken. Hoewel het grootste deel van het bezoek de leeftijd van 60 jaar al bereikt had zagen we ook enkele jongeren die geïnteresseerd rond keken. Een scholier had al het plan opgevat om op haar school een werkstuk over de bevrijding te maken -samen met een klasgenoot- en ze kwam daarom nog eenmaal terug om meer indrukken op te doen. Op die wijze blijft de manier van herdenken voortleven.
De middagen vielen ook op omdat zoveel mensen hun ervaringen en herinneringen met anderen konden delen. Sommigen kwamen nog met mededelingen dat ze thuis nog foto’s uit die tijd hadden. Foto’s die mogelijk de moeite van het bewaren waard zijn voor ons museum. Dat mag de originele foto zijn maar ook een digitale kopie. Het blijft dan natuurlijk jammer dat we dat niet voor de tentoonstelling wisten, want dan zou die nog uitgebreider hebben kunnen zijn.

Wethouder Poos opent de deur van de Postal en daarmee de tentoonstelling

Voor nu kunnen we tevreden terugkijken op een geslaagde tentoonstelling die dankzij een aantal bruikleengevers een groot succes genoemd mag worden. Wij danken jullie hartelijk.

Gerrit van Heeswijk