Uitgelicht deze maand

Een feestlied voor dokter Costerman Boodt

In 1918 was het 25 jaar geleden dat dokter Costerman Boodt in Goirle aangesteld was als gemeentearts. Deze functie zou hij tot ca 1925 behouden, hij waarna op een toch wat onfrisse manier aan de dijk werd gezet. Het ontslag greep hem dusdanig aan dat hij zijn levensavond sleet in instelling Coudewater Rosmalen.

Feestcantate, uitgevoerd ter gelegenheid van het zilv’ren jubilé van den Weled. Zeer Geleerden Heer Dokter Costerman Boodt, door de Liedertafel “Zang en Vriendschap”. Goirle.
Tekst van Jos van Besouw.

Aanhef liedtekst

 

Koor:
Stemt in, stemt in met hart en geest!
Heft aan uit volle borst:
Het lied op ’t zilvren jubelfeest
van Goirles dierb’ren Arts.
Waar Goirle voor zijn dokter is
Daar klinkt de feestzang luid,
En wij hem op deez’ schonen dag
Ons hulde kunnen biên.
En in die hulde ligt gewis
Een parel aan zijn kroon.
Stemt in, stemt in met hart en geest.
Heft aan uit volle borst:
Het lied op ’t zilvren jubelfeest
Van Goirles dierb’ren Arts.

Tenor-solo:
Hoor, o God, de vuurge bede
Van het dankbaar Goorlsch publiek
’t Smeekt voor zijn geliefden dokter
Zegen van Uw vaderhand

Duo: 1e en 2de tenor:
Spaar hem, die in leed en rampspoed
Zich de vader heeft getoond
Van ons Goorl, dat thans zijn liefde
Met zijn wederliefde toont.

Koor:
Ja, die zang, hij vindt gehoor
D’Almacht leent genadig het oor
Aan die bee, zoo rein en teeder
Wen het kinderharte spreekt
En haar voor een vader smeekt,
Daalt haar liefde zeegnend neder.

Solo tenor:
Hoort gij ginds dien zieke kreunen
Hoort gij hoe hij smartvol strijdt
Ziet gij zijn verbleekte kaken
Als de ziekte verder stijgt?

Duo: 1e en 2de tenor:
Ja wij zien het, maar de redding
Daalt ook heerlijk in ’t verschiet,
Allen moog ’t gevaar doen schrikken
Neen Uw Arts verlaat hen niet.

Koor:
Hij, hij snelt op liefdeveuglen
Troost, biedt hulp, in weldoen rijk,
Wijdt aan zieken zijne zorgen
Zijn gezondheid en praktijk.

Solo Bariton:
De tering, die jaren ons Goirle bezoekt
En mannen en vrouwen vernielt
Die rampspoed steeds brengt en de welvaart ontvoert
Slechts leed en droefnis behield

Koor:
Zij strekte van ver reeds haar klauw naar ons uit
Maar spilde haar gift en haar kracht,
Vond ze elders voldoening hier werd ze geremd
Zij deinsde: de dokter hield wacht.

Slotkoor:
Juich dan vrij, Gij dankbaar, dankbaar Goorle
Voor ’t geen zijn beleid ons bracht,
Blijf hem trouw in vreugd en smarte,
Blijf hem dankbaar to aan ’t graf.
Doch mocht gij ooit Goirle verlaten
De herinnering leeft voort,
Dankbaar zullen wij gedenken
Onzen Costerman Boodt.