Fraters van Tilburg

Fraters

Een broeder, afgekort br., of frater (Latijn voor ‘broeder’), afgekort fr., is een katholieke theologiestudent of geestelijke die geen (hogere) wijding heeft ontvangen, maar die in een congregatie of een orde de drie kloostergeloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid heeft afgelegd.

De meeste ordes en congregaties kennen zowel priesters als broeders. Het komt voor dat een man wel intreedt, maar niet de capaciteiten of roeping heeft om priester te worden. Zo iemand kan binnen de orde toch veel nuttig werk verrichten, bijvoorbeeld als koster of ziekenbroeder. Ook kan het zijn dat iemand wel duidelijk een roeping heeft, maar niet noodzakelijkerwijs priester moet zijn om deze roeping te volgen. Er zijn ook ordes waarin de meeste leden geen priesterwijding ontvangen, zoals onder andere de Broeders van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria.

Broeders spreekt men (meestal) met “broeder” aan (bijvoorbeeld “broeder Jan”). Onderling spreken ze elkaar ook vaak aan met het Franse “frère”.

Fraters in Goirle

In de navolgende pagina’s een kleine uiteenzetting van de geschiedenis van de fraters in Goirle in combinatie met de fraterstuin en het fratershuis.

Fratershuis 1915

Meer over de Fraters van Tilburg, Joannes Zwijsen

Meer over de Fraters in Goirle, Thomas van Diessen