De Fratersveste

De Fratersveste

Het woongebouw Fratersveste aan de oostzijde van de Fraterstuin maakt onderdeel uit van het historische kloostercomplex. In het gebouw waar nu het Cultureel Centrum Jan van Besouw, Bibliotheek Midden- Brabant en de Fratersveste huizen, vestigden zich in 1890  de Fraters van Tilburg in het Fratershuis Franciscus van Sales*. Zij gaven onderwijs aan jongens, begonnen een pensionaat en een kweekschool.

Goirle fraterstuin jaren 1950

De gemeente Goirle schreef rond de eeuwwisseling een prijsvraag uit voor de herbestemming van het Fraterswoongebouw. K3 architectuur uit Arnhem kreeg de opdracht om hun ontwerp uit te voeren.

De Fratersveste

Ingang fratersveste

 

 

Het woongebouw Fratersveste was vroeger het gebied waar de fraters woonden, aten, studeerden, sliepen en recreëerden. Het gebouw is niet in voorkomen veranderd, de bestaande gevels en dakopbouw van het pand zijn behouden. De trappartijen en bestaande tussenwanden zijn verwijderd. De bestaande vloeren die op deze wanden rusten zijn hierbij opgevangen door een web van stalen liggers. De historische structuur van het pand met een centraal stijgpunt, de hoofdingang, met aan beide zijden vleugels is behouden. Per etage zijn er twee appartementen gerealiseerd. De zolder is deels verwijderd en als vide aan de bovenste appartementen toegevoegd. Dit zorgt voor ruime, lichte appartementen.

De taxusbomen of venijnbomen ( Taxus baccata) voor het pand herinneren ons nog aan de vroegere bestemming. Deze bomen worden ook wel “wachters” genoemd.  De taxus is symbool voor onvergankelijkheid, doordat de boom erg oud kan worden en groen blijft. Er werd een taxus gepland als een abt, de leider van het klooster, stierf. Alle bomen op één na zijn behouden, die is tijdens de renovatie gesneuveld.

* Een afbeelding van deze bisschop, stichter en kerkleraar is te zien in een nis in de gevel boven de ingang van de huidige bibliotheek.

Fraterstuin jaren 1950

Zie voor meer historische informatie: www.reliwiki.nl