Uitgelicht najaar 2017

Elke maand zetten we de schijnwerper op een museum- of archiefstuk, of werpen we anderszins een blik in het verleden, om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. In december 2017 kijken we naar een aankondiging van de inhuldiging van burgemeester Joannes Philipsen.

Ter gelegenheid van het inhuldigingsfeest van den heer Joannes Philipsen, als burgemeester van Goorle.

28 December 1883

Het blijde welkom galmt U tegen
Op Goorle’s juichend grondgebied,
Een bloemtapijt versiert de wegen,
Zoover het vroolijk oog bespiedt.

O, zie die kransen!…. ’t zijn laurieren,
Verzameld door dit plechtig uur,
Zij mogen steeds uw hoofd versieren
Voor trouwen plicht en wijs bestuur.

Zoo brengen wij een dankbre hulde
Aan hem, die steeds zijn burgerplicht,
In alles nauwgezet vervulde,
En nimmer voor het onrecht zwicht.

Ook wij, wij zullen nimmer zwichten,
Geleid door uwe vaderhand,
Behoud, o God! den burgervader
Nog lang voor Goorle’s huisgezin;
En leid _wij smeeken dit te gader_
Leid hem daarna den Hemel in.