Uitgelicht voorjaar 2017

Elke maand zetten we de schijnwerper op een museum- of archiefstuk, of werpen we anderszins een blik in het verleden, om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. In maart 2017 kijken we naar:

Verkiezingspamflet Katholieke Groep “Algemeen Belang”

In een van de archiefdozen over bestuur en politiek vonden we een verkiezingspamflet voor een gemeenteraadsverkiezing uit de dertiger jaren van de vorige eeuw. Evenals nu worden niet alleen de actiepunten uit het eigen programma vermeld maar vooral ook de min-punten van de concurrerende partijen.

RKSP staat voor Rooms Katholieke Staatspartij, een landelijke organisatie die principiële richtlijnen opstelde, volgens welke, overeenkomstig de Katholiek-staatkundige beginselen, het bestuur en de huishouding van de gemeente behoren te worden gevoerd…

Scan archiefstuk Heemkundige Kring

Terug naar boven