Uitgelicht deze maand

Elke maand zetten we de schijnwerper op een museum- of archiefstuk, of werpen we anderszins een blik in het verleden, om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. In november 2016 kijken we naar:

De installatie van een nieuwe burgemeester (1910)

Op 28 september 2016 werd Mark van Stappershoef geïnstalleerd als nieuwe burgemeester van Goirle en Riel. Ontvangst door de raad, toespraken, politieke partijen en maatschappelijke organisaties presen-teren zich, de harmonie, de gilden zijn aanwezig. Al met al een feestelijke gebeurtenis. Een mooie gelegenheid om een blik op de geschiedenis te werpen. Laten we terugkijken naar 1910.

M. van Stappershoef zojuist geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

M. van Stappershoef zojuist geïnstalleerd als nieuwe burgemeester

foto: Jules van Iperen (InGoirle, www.ingoirle.com)

Tussen 1910 en 1914 was A. van Sonsbeeck burgemeester van Goirle. Hij was in januari 1910 burgemeester Steinweg opgevolgd. Uit het brievenboek van de gemeente maken we op wat er die dag in januari o.a. gebeurde. Eerst was hij in Tilburg opgehaald met een galarijtuig. Na de installatie en een serenade van de harmonie wordt er ’s avonds lekker gegeten met de gemeentesecretaris en de raadsleden. Er was alleen niet voorzien in de kosten voor de extraatjes (galarijtuig, harmonie, sigaren en wijn bij het eten). Die worden daarom in de begroting van 1910 opgevoerd onder de post “onvoorzien”. Onvoorzien?

de rekening uit 1910 (RAT 696 inv. nr. 17, f. 169–169v.)

de rekening uit 1910 (RAT 696 inv. nr. 17, f. 169–169v.)

Een aanzienlijke post voor de “wijnen en sigaren bij het diné”. Heren onder elkaar, goeie wijn, ’t is gezellig en voor je ’t weet ben je ruim honderd gulden verder. Laten we hopen dat de gezelligheid die avond heeft bijgedragen tot een kwalitatief goed bestuur in de daarop volgende jaren.

Terug naar boven