Jaarboeken

Jaarboek 1995–Goirlenaren en hun geloof

Centraal in het boek staan de “makelaars in waarden en normen”: pastoors, priesters, paters en nonnen, die op eigen wijze de opvattingen, zoals die in de “grote” maatschappij heersten, overdroegen op de Goirlenaren. Zij hadden immers het meeste contact met de buitenwereld.

Tussen een zestal artikelen van meer algemene aard staan biografieen over mensen die in de dorpsgemeenschap tot de verbeelding hebben gesproken. Hierbij is niet alleen gekozen voor priesters en paters die in het dorp zelf aandacht trokken, maar ook voor in Goirle geboren mannen en vrouwen die elders in de wereld het (katholieke) geloof hebben uitgedragen.

 

Inhoud Jaarboek 1995

 

Jaarboek 1996–Goirlenaren en hun toestanden

Dit tweede jaar boek gaat over zaken die de gemoederen in Goirle sterk hebben bewogen, over gebeurtenissen waarvan sommige diepe sporen hebben achtergelaten, maar andere al bijna vergeten zijn.

Je treft dan ook artikelen aan die gaan over de waarden en normen, mentaliteit, criminaliteit, moraliteit, ondeugden etc. van de Goirlenaren van weleer.

Inhoud Jaarboek 1996

Doodslach in den dorpe van Goerle Piet Wiercx
Goirlesche toestanden en burgemester Rens Joseph Wijdemans
Mentaliteit, criminaliteit en wetsovertreding in een grensdorp in de negentiende eeuw Jef van Gils
Cornelius Adrianus van Klijnenbreugel Ad Houtepen
De gemoederen in beweging Jan Pieterse
D’n blauwe Peer Frank van Gils
Is het hier oorlog? Jan A.M. van Eijck
Heb je het al gehoord van Goirle? Norbert de Vries
Verbeter de wereld, begin bij Goirle Thijs Kemmeren

 

Jaarboek 1997–Goirlenaren tussen hei en Ley

Dit jaarboek handelt over de houding en het gedrag van de Goirlenaren ten opzichte van de natuur.

Het boek bestaat uit artikelen geschreven door heemkundigen, historici, biologen en natuurliefhebbers, die ieder vanuit hun eigen perspectief naar het verleden kijken.

Inhoud Jaarboek 1997

Den aachtste scheppingsdag Piet Brock
Het Brabants landschap door de eeuwen heen Alie Stofberg
Goirle, dorp aan de Leij Anita Ketelaars
De gemeint Jef van Gils
Kaarten vertellen een boeiend verhaal Willem Spann
Kruiden en gebruiken Frans Timmers
Gevangen en gekooid Ad Houtepen
Een Heer van Gorp Leonard Joosten
Wandelend langs de Leij Piet Wiercx
Met de familie Van Erven op de Wildacker Jan van Eijck
De geschiedenis van een agrarisch gebied Frank van Gils & Jef van Gils
’t Huufke Piet Brock
Hoe het de natuur in en rond Goirle verging gedurende de laatste halve eeuw Jan de Laat
Deden onze voorouders het beter? Guus de Haas

 

Jaarboek 1998–Goirlenaren en hun St. Jan

Dit jaarboek is tevens geschreven ter gelegenheid van het eeuwfeest van de kerk van Johannes Onthoofding.

Verschillende schrijvers proberen in dit boek iets te vertellen over de geschiedenis, kunstschatten, gebeurtenissen, bijzondere personen van deze kerk.

Naast deze artikelen vindt u ook nog een katern met kleurenfoto’s gemaakt door fotoclub Fak Lumen, met als titel: “Kleurrijk geloof”.

Jaarboek 1999–Goirlenaren en hun brandweer

Ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Goirlese brandweer staat in dit jaarboek de brandweer centraal.

Diverse schrijvers laten verschillende facetten zien van de brandbestrijding in het Goirle van vroeger en nu.

Terug naar boven