Rond de Schutsboom

Rond de Schutsboom is sinds 1981 het heemkundige tijdschrift van De Vyer Heertganghen. Het bevat verenigingsnieuws en artikelen over de historie of meer recente geschiedenis van Goirle en omstreken. Het ontleent zijn naam aan het toponiem waaronder de plek van het heemerf in de achttiende eeuw bekend stond.

Rond de Schutsboom staat onder redactie van:
Jan van Eijck
Jan Pieterse
Norbert de Vries
 Layout:
Aschwin Wijdemans

In het laatste nummer Rond de Schutsboom (april 2020) staat o.a.:

De geschiedenis van de parochie Goirle, volgens Coppens (1843) Jan van Eijck
Huzaar op de Recte Hei anno 1919 Willem van der Kuijlen
Lakzegel van prins Willem van Hessen John van Erve
Nieuw in de schuur Gerrit van Heeswijk
Een tragisch vervolg op het artikel “Het mysterie ontrafeld” Ton Smulders
De Gôolse Schôol – 2020 Hans van Hassel en Sjef Hoogendoorn
Goirles portret 235: Els van Kemenade (1934)
Een kleine kleurrijke vrouw met een groot maatschappelijk hart
Ben Loonen
Een verhaal met een luchtje!
Wat deed Paulus van Meer uit Chaam in Goirle?
John van Erve

Oude jaargangen van Rond de Schutsboom zijn te raadplegen op ons heemkundig documentatiecentrum en in de universiteitsbibliotheek in Tilburg.

Alfabetische index van Rond de Schutsboom (1981–2017)

Cumulatieve index per jaargang (1981–2017)

Verspreiding of vermenigvuldiging van digitale bestanden van/over Rond de Schutsboom is verboden; alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Gebruik van (informatie uit) bestanden en/of artikelen voor niet-commercieel gebruik is toegestaan onder voorwaarde van adequate bronvermelding. Wijze van citeren: <naam auteur>, <“titel artikel”>, in: Rond de Schutsboom <jaargang.nummer, maand jaar>, p. <paginanummers>. Voor commercieel gebruik van informatie dient men contact op te nemen met de redactie.