Rond de Schutsboom

Rond de Schutsboom is sinds 1981 het heemkundige tijdschrift van De vyer heertganghen. Het bevat verenigingsnieuws en artikelen over de historie of meer recente geschiedenis van Goirle en omstreken. Het ontleent zijn naam aan het toponiem waaronder de plek van het heemerf in de achttiende eeuw bekend stond.

Rond de Schutsboom staat onder redactie van:
Jan van Eijck
Jef van Gils
Jan Pieterse
Norbert de Vries
 Layout:
Aschwin Wijdemans

In het laatste nummer Rond de Schutsboom (juni 2017) staat o.a.:

Ik werk bij Besouw G. van Heeswijk
Goirle groeit(3):
van bouwverbod naar uitbreidingsplan,
deel 1: Kerkakkers
G. van Heeswijk
Jeugdwerk van toen: Het Knikkergezelschap
G. van Heeswijk
Hoeve verkoop in 1658 in Goirle G. van Heeswijk
Villa Agatha tijdens de Tweede Wereldoorlog J. Dooremalen
Goirles portret 229 Sjef van de Lisdonk
B. Loonen
Een lange stoet bij de officiële opening van het Gemeentehuis in Goirle 1921 J. van Eijck
Een in Goirle geboren meisje vermoord J. Wijdemans

Oude jaargangen van Rond de Schutsboom zijn te raadplegen op ons heemkundig documentatiecentrum en in de universiteitsbibliotheek in Tilburg. Hieronder zijn electronisch beschikbaar:

Oude jaargangen

(dankzij samenwerking met de Geneaogische Vereniging Golse Genen), alle rechten voor gebruik en publicatie worden voorbehouden.

Alfabetische index van Rond de Schutsboom (1981–2014)

Cumulatieve index per jaargang (1981–2014)

Verspreiding of vermenigvuldiging van digitale bestanden van/over Rond de Schutsboom is verboden; alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Gebruik van (informatie uit) bestanden en/of artikelen voor niet-commercieel gebruik is toegestaan onder voorwaarde van adequate bronvermelding. Wijze van citeren: <naam auteur>, <“titel artikel”>, in: Rond de Schutsboom <jaargang.nummer, maand jaar>, p. <paginanummers>. Voor commercieel gebruik van informatie dient men contact op te nemen met de redactie.