Rond de Schutsboom

Rond de Schutsboom is sinds 1981 het heemkundige tijdschrift van De Vyer Heertganghen. Het bevat verenigingsnieuws en artikelen over de historie of meer recente geschiedenis van Goirle en omstreken. Het ontleent zijn naam aan het toponiem waaronder de plek van het heemerf in de achttiende eeuw bekend stond.

Rond de Schutsboom staat onder redactie van:
Jan van Eijck
Jan Pieterse
Norbert de Vries
 Layout:
Aschwin Wijdemans

In het laatste nummer Rond de Schutsboom (oktober 2018) staat o.a.:

De dorpsjongen (deel 2) Gerrit van Heeswijk
Josephus Hoogendoorn (23-2-1916 – 22-2-1944 Sjef Hoogendoorn
Oneigenlijk gebruik van een doopboek Gerrit van Heeswijk
Uit ons archief: Gesneuveld in 1940: Antoon Versteden Gerrit van Heeswijk
Goirles portret 231, Eduard van Puijenbroek (1943) Ben Loonen
De Schreppers
Sjef Hoogendoorn
Opdat wij niet vergeten! Joseph Wijdemans
Uit de archieven: Een lied tegen Jan van Besouw Gerrit van Heeswijk

Oude jaargangen van Rond de Schutsboom zijn te raadplegen op ons heemkundig documentatiecentrum en in de universiteitsbibliotheek in Tilburg.

Alfabetische index van Rond de Schutsboom (1981–2017)

Cumulatieve index per jaargang (1981–2017)

Verspreiding of vermenigvuldiging van digitale bestanden van/over Rond de Schutsboom is verboden; alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Gebruik van (informatie uit) bestanden en/of artikelen voor niet-commercieel gebruik is toegestaan onder voorwaarde van adequate bronvermelding. Wijze van citeren: <naam auteur>, <“titel artikel”>, in: Rond de Schutsboom <jaargang.nummer, maand jaar>, p. <paginanummers>. Voor commercieel gebruik van informatie dient men contact op te nemen met de redactie.