Rond de Schutsboom

Rond de Schutsboom is sinds 1981 het heemkundige tijdschrift van De vyer heertganghen. Het bevat verenigingsnieuws en artikelen over de historie of meer recente geschiedenis van Goirle en omstreken. Het ontleent zijn naam aan het toponiem waaronder de plek van het heemerf in de achttiende eeuw bekend stond.

In het laatste nummer Rond de Schutsboom (december 2016) staat o.a.:

Goirle groeit: uitbreidingsplannen en straatnaamgeving (deel 2) G. van Heeswijk
Duitse loopgraven (1944) op de Regte Hei
W. v.d. Kuijlen
Goirles portret 227: Piet Nijholt Casper Vroom
De tragische sage over een boer op Gorp N. de Vries
Jos v.d. Pol: Tewerkgesteld in Duitsland
G. van Heeswijk
Goirles portret 228: Machteld van Rijsdorp Ben Loonen
De Zandschel Sjef Verhoeven
Rond de Schutsboom staat onder redactie van:
Jan van Eijck
Jef van Gils
Jan Pieterse
Norbert de Vries

Oude jaargangen van Rond de Schutsboom zijn te raadplegen op ons heemkundig documentatiecentrum en in de universiteitsbibliotheek in Tilburg. Hieronder zijn electronisch beschikbaar:

Oude jaargangen

(dankzij samenwerking met de Geneaogische Vereniging Golse Genen), alle rechten voor gebruik en publicatie worden voorbehouden.

Alfabetische index van Rond de Schutsboom (1981–2014)

Cumulatieve index per jaargang (1981–2014)

Verspreiding of vermenigvuldiging van digitale bestanden van/over Rond de Schutsboom is verboden; alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Gebruik van (informatie uit) bestanden en/of artikelen voor niet-commercieel gebruik is toegestaan onder voorwaarde van adequate bronvermelding. Wijze van citeren: <naam auteur>, <“titel artikel”>, in: Rond de Schutsboom <jaargang.nummer, maand jaar>, p. <paginanummers>. Voor commercieel gebruik van informatie dient men contact op te nemen met de redactie.