Rond de Schutsboom

Rond de Schutsboom is sinds 1981 het heemkundige tijdschrift van De Vyer Heertganghen. Het bevat verenigingsnieuws en artikelen over de historie of meer recente geschiedenis van Goirle en omstreken. Het ontleent zijn naam aan het toponiem waaronder de plek van het heemerf in de achttiende eeuw bekend stond.

Vanaf april 2021 (jrg 41, nr 1) heeft het tijdschrift een nieuwe lay-out gekregen. Het formaat is verkleind van A4 naar A5+ en de foto’s en bepaalde elementen in de tekst (o.a. de titels) zijn in kleur.

Rond de Schutsboom staat onder redactie van:
Jan van Eijck
Jan Pieterse
Norbert de Vries
 Adviesbureau Fons Smits (Layout en druk)

Inhoud Rond de Schutsboom
(Jrg 41 nr 2, oktober 2021)

Voorwoord
De Redactie
Een Goirles Poesiealbum uit 1895 Norbert de Vries
Het plakboek van Goirle Gerrit van Heeswijk
Schrijvers over Goirle Gerrit van Heeswijk
Goirle portret 239 Ben Loonen
De twaalf Apostelen Jan Schrijver
De Gôolse Schôol – 2021 Sjef Hoogendoorn – Hans van Hassel
Het gasfabriek Jan van Eijck
Jan snels had het ook niet gemakkelijk… Harry Appels
De exacte grenzen tussen de waterschappen in Goirle Jan van Eijck
Boekhandel Thomas van Diessen Joseph Wijdemans
Een feestlied van Abcoven Norbert de Vries

 

Inhoud Rond de Schutsboom
(Jrg 41 nr 1, april 2021)

Voorwoord
Een nieuwe lente een nieuwe ‘Rond de Schutsboom’
De Redactie
Archief G.W.C. Goirlese Wieler Club Hans van Hassel
Nieuwe foto’s van de fusilladeplaats 15 augustus 1942 Jan A.M. van Eijck
De Gôolse Schôol – 2021 Sjef Hoogendoorn – Hans van Hassel
Er werd al in 1887 in Goirle gegoocheld Norbert de Vries
Onze Sint Jan in Kleur (1897) Jan van Eijck
Goijaert van den Boom (een brandstichter in Goirle in 1727) John van Erve
Petities voor verharde wegen in Goirle Gerrit van Heeswijk
En zó is’t dan gekome Harry Appels
Goirles (dubbel)portret 238:
Jona Mellema-Verkaik (1938), een bezig bijtje
Teun Mellema (1928-2010) in memoriam
Ben Loonen
Pieter Hendrik Klop (1878-1962), deel 2 Norbert de Vries
Een feestlied voor dokter Costerman Boodt Norbert de Vries

Inhoud Rond de Schutsboom
(Jrg 40 nr 3, december 2020)

Voorwoord van de voorzitter Jan van Eijck
Hulp gevraagd: wie kan ons meer vertellen? Gerrit van Heeswijk
Het wedervaren van Hoeve De Leeuwerikkeneik na de Franse Revolutie Jan van Eijck
Boekbespreking; Watermolens in Noord-Brabant Jan van Eijck
Goirles portret 237, Martin van Zutpen (1941) Ben Loonen
De geschiedenis van De Hoevens Norbert de Vries
Klier, januari ’71 – maart ’71 Toon van Gestel
De Gôolse Schôol – 2020 Hans van Hassel en Sjef Hoogendoorn
Boekbespreking; Kerk in Beeld, Sint Jan, parel van Goirle Norbert de Vries
Luc van Hoek en de Hanswijkcavalcade Norbert de Vries
Een luchtwachtpost op de Rielse molen Jan van Eijck en Jos Rademaekers
Drama op de hei Norbert de Vries
Kerstprent Cees Robben

Inhoud Rond de Schutsboom
(Jaargang 40 nr 2, augustus 2020)

De Spaanse Griep 1918 Jan van Eijck
De Gôolse Schôol – 2020 Hans van Hassel en Sjef Hoogendoorn
Vliegveld “Rechte Heide” Gerrit van Heeswijk
Nieuw Babylon in aanbouw: Magies Sentrum 1970-1972 Toon van Gestel
Goirles portret 236: Nel Wiercx-Schlicher (1937) Ben Loonen
De oudste Dictionaire van Goirle Jan van Eijck
Willem Evertse van Voorst John van Erve

Inhoud Rond de Schutsboom
(Jaargang 40 nr 1, april 2020)

De geschiedenis van de parochie Goirle, volgens Coppens (1843) Jan van Eijck
Huzaar op de Recte Hei anno 1919 Willem van der Kuijlen
Lakzegel van prins Willem van Hessen John van Erve
Nieuw in de schuur Gerrit van Heeswijk
Een tragisch vervolg op het artikel “Het mysterie ontrafeld” Ton Smulders
De Gôolse Schôol – 2020 Hans van Hassel en Sjef Hoogendoorn
Goirles portret 235: Els van Kemenade (1934)
Een kleine kleurrijke vrouw met een groot maatschappelijk hart
Ben Loonen
Een verhaal met een luchtje!
Wat deed Paulus van Meer uit Chaam in Goirle?
John van Erve

Oude jaargangen van Rond de Schutsboom zijn te raadplegen op ons heemkundig documentatiecentrum en in de universiteitsbibliotheek in Tilburg.

Alfabetische index van Rond de Schutsboom (1981–2017)

Cumulatieve index per jaargang (1981–2017)

Verspreiding of vermenigvuldiging van digitale bestanden van/over Rond de Schutsboom is verboden; alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Gebruik van (informatie uit) bestanden en/of artikelen voor niet-commercieel gebruik is toegestaan onder voorwaarde van adequate bronvermelding. Wijze van citeren: <naam auteur>, <“titel artikel”>, in: Rond de Schutsboom <jaargang.nummer, maand jaar>, p. <paginanummers>. Voor commercieel gebruik van informatie dient men contact op te nemen met de redactie.