Rond de Schutsboom

Rond de Schutsboom is sinds 1981 het heemkundige tijdschrift van De vyer heertganghen. Het bevat verenigingsnieuws en artikelen over de historie of meer recente geschiedenis van Goirle en omstreken. Het ontleent zijn naam aan het toponiem waaronder de plek van het heemerf in de achttiende eeuw bekend stond.

Rond de Schutsboom staat onder redactie van:
Jan van Eijck
Jan Pieterse
Norbert de Vries
 Layout:
Aschwin Wijdemans

In het laatste nummer Rond de Schutsboom (december 2017) staat o.a.:

In memoriam Ton Coolen Bernard Robben
Goirle groeit(3): van bouwverbod naar uitbreidingsplan, deel 2: Wildakkers Gerrit van Heeswijk
Een klokje van Nieuwkerk?
Joseph Wijdemans
Jac. Stokkermans: Opvallend raadslid Gerrit van Heeswijk
Johannes Hesselmans, priester in Tilburg Gerrit van Heeswijk
Goirles portret 230 Suus von der Fuhr-in ’t Veld
Ben Loonen

Oude jaargangen van Rond de Schutsboom zijn te raadplegen op ons heemkundig documentatiecentrum en in de universiteitsbibliotheek in Tilburg. Hieronder zijn electronisch beschikbaar:

Oude jaargangen

(dankzij samenwerking met de Geneaogische Vereniging Golse Genen), alle rechten voor gebruik en publicatie worden voorbehouden.

Alfabetische index van Rond de Schutsboom (1981–2017)

Cumulatieve index per jaargang (1981–2017)

Verspreiding of vermenigvuldiging van digitale bestanden van/over Rond de Schutsboom is verboden; alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Gebruik van (informatie uit) bestanden en/of artikelen voor niet-commercieel gebruik is toegestaan onder voorwaarde van adequate bronvermelding. Wijze van citeren: <naam auteur>, <“titel artikel”>, in: Rond de Schutsboom <jaargang.nummer, maand jaar>, p. <paginanummers>. Voor commercieel gebruik van informatie dient men contact op te nemen met de redactie.