Rond de Schutsboom

Rond de Schutsboom is sinds 1981 het heemkundige tijdschrift van De Vyer Heertganghen. Het bevat verenigingsnieuws en artikelen over de historie of meer recente geschiedenis van Goirle en omstreken. Het ontleent zijn naam aan het toponiem waaronder de plek van het heemerf in de achttiende eeuw bekend stond.

Rond de Schutsboom staat onder redactie van:
Jan van Eijck
Jan Pieterse
Norbert de Vries
 Layout:
Aschwin Wijdemans

In het laatste nummer Rond de Schutsboom (december 2018) staat o.a.:

Uit onze archieven: kadasterkaarten Gerrit van Heeswijk
Goirles portret 232, Cees van den Muijsenbergh (1923) Ben Loonen
Woutherus Antonius Maria van Gestel Norbert de Vries
Koob Maas keerde pas na 4 jaar ijzer-front terug naar Riel Jan van Eijck
Nol Prins (1884-1968), postbus 65 Tilburg Norbert de Vries
Boekbespreking: Niet geraakt, wel getroffen!
Jan van Eijck
Edmundis Hubertus Melis John van Erve
Een feestlied voor dokter Costerman Boodt Gerrit van Heeswijk

Oude jaargangen van Rond de Schutsboom zijn te raadplegen op ons heemkundig documentatiecentrum en in de universiteitsbibliotheek in Tilburg.

Alfabetische index van Rond de Schutsboom (1981–2017)

Cumulatieve index per jaargang (1981–2017)

Verspreiding of vermenigvuldiging van digitale bestanden van/over Rond de Schutsboom is verboden; alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Gebruik van (informatie uit) bestanden en/of artikelen voor niet-commercieel gebruik is toegestaan onder voorwaarde van adequate bronvermelding. Wijze van citeren: <naam auteur>, <“titel artikel”>, in: Rond de Schutsboom <jaargang.nummer, maand jaar>, p. <paginanummers>. Voor commercieel gebruik van informatie dient men contact op te nemen met de redactie.