Rond de Schutsboom

Rond de Schutsboom is sinds 1981 het heemkundige tijdschrift van De vyer heertganghen. Het bevat verenigingsnieuws en artikelen over de historie of meer recente geschiedenis van Goirle en omstreken. Het ontleent zijn naam aan het toponiem waaronder de plek van het heemerf in de achttiende eeuw bekend stond.

Rond de Schutsboom staat onder redactie van:
Jan van Eijck
Jan Pieterse
Norbert de Vries
 Layout:
Aschwin Wijdemans

In het laatste nummer Rond de Schutsboom (mei 2018) staat o.a.:

Uit de archiven: Burgemeester Philipsen Gerrit van Heeswijk
Afzonderlijke resolutieboeken Tilburg en Goirle John van Erve
De dorpsjongen (deel 1)
Harrie van de Zande
De tentoonstelling ‘Leven en Werk van Luc van Hoek’ Norbert de Vries
Uit de archieven: Nieuws over Thomas van Diessen Gerrit van Heeswijk
Spanjestrijder Joseph van Erven (1909-1973)
Sander van Bladel
De Jeugd van tegenwoordig Gerrit van Heeswijk
Uit de archieven: Rumoer lang de Heiningenstraat Gerrit van Heeswijk

Oude jaargangen van Rond de Schutsboom zijn te raadplegen op ons heemkundig documentatiecentrum en in de universiteitsbibliotheek in Tilburg.

Alfabetische index van Rond de Schutsboom (1981–2017)

Cumulatieve index per jaargang (1981–2017)

Verspreiding of vermenigvuldiging van digitale bestanden van/over Rond de Schutsboom is verboden; alle rechten zijn nadrukkelijk voorbehouden. Gebruik van (informatie uit) bestanden en/of artikelen voor niet-commercieel gebruik is toegestaan onder voorwaarde van adequate bronvermelding. Wijze van citeren: <naam auteur>, <“titel artikel”>, in: Rond de Schutsboom <jaargang.nummer, maand jaar>, p. <paginanummers>. Voor commercieel gebruik van informatie dient men contact op te nemen met de redactie.