Publicaties van De Vyer Heertganghen

Heemkundig tijdschrift Rond de Schutsboom

Rond de Schutsboom is het periodiek voor leden van de heemkundige kring. Het bevat verenigingsnieuws en artikelen over de historie of meer recente geschiedenis van Goirle en omstreken. Het verschijnt driemaal per jaar. Het ontleent zijn naam aan het toponiem waaronder de plek van het heemerf in de achttiende eeuw bekend stond.

Varia

Met onder andere Langs ’s Heren wegen, en de ballade over het Abcovense kruis.

Jaarboeken

In de tweede helft van de jaren ’90 publiceerde De Vyer Heertganghen verschillende jaarboeken. Elk jaarboek is gewijd aan een bepaald thema.