Elke maand zetten we de schijnwerper op een museum- of archiefstuk, of werpen we anderszins een blik in het verleden, om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. In september/oktober kijken we naar:

Structuurplan Vossenrijten (1958)

Kaart bij het gemeentelijk structuurplan uit 1958

Kaart bij het gemeentelijk structuurplan uit 1958

Na de oorlog wordt Goirle groeigemeente. Het dorp moet uitgebreid worden. In enkele decennia zal het inwoneraantal spectaculair moeten toenemen. Dit is de kaart van een van de uitbreidingsplannen die daarvoor vanaf de jaren ’40 zijn ontwikkeld. Kijk maar eens goed. Naar het ontwerp, en naar de plek.

Natuurlijk is het goed dat er niet alleen sociale woningbouw, revolutiebouw, en rijtjeshuizen worden gezet. Er moeten ook wat luxe villa’s komen, op ruime percelen. Stadslandgoederen aan de rand van het dorp. Dat brengt variatie in het huizenaanbod, zorgt voor een kwalitatief aanbod in het hogere segment. Je kunt er makkelijk een snel reclamepraatje bij verzinnen.

Maar kijk eens naar de plek. Het gaat om de laagste plek in het rivierdal van de Leij. De Nieuwe Leij is omgelegd. De Oude Leij krijgt weer het meeste water te verwerken. Er is zelfs een soort zwembad voorzien, een recreatieplas? “Met de kennis van nu” ziet het er verschrikkelijk uit. Een scenario voor chronische wateroverlast, nog afgezien van de schade aan het rivierdal, nog afgezien van de doorgaande wegen (in grijs) die dwars door bestaande bebouwing zijn ingetekend. Een radicaal plan dat meer kapot had gemaakt dan ons nu lief zou zijn.

Misschien is het goed om ontwikkelingsplannen altijd te beoordelen met de kennis van vijftig jaar later.

het zwembad op de topografische kaart van 1951

de Vossereiten op de topografische kaart van 1951

Terug naar boven