uitgelicht juni 2015 (Kloosterstraat)

Uitgelicht deze maand

Elke maand stellen we een museum- of archiefstuk centraal, of werpen we anderszins een blik in het verleden om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze maand, juni 2015, gaan we naar

de Kloosterstraat (vroeger en nu)

In het aprilnummer van Rond de Schutsboom (35:1, 2015, p. 10–18) beschrijft Huub van Dun zijn herinneringen aan zijn jeugd in de Kloosterstraat. Hij begint die beschrijving bij de Sint Jansstraat en eindigt bij de Dorpsstraat. Onderstaande foto stond niet in de Schutsboom, maar geeft een mooi beeld van de straat rond 1940. Rechts dezelfde plek in mei 2015.

kloosterstr6a

Huub van Dun (op de step) en zijn broer Ad (op de fiets) vlak voor hun huis. In de deuropening moeder Van Dun (±1940).

kloosterstr6b

Hieronder is van verschillende foto’s bij het artikel ook de huidige situatie gefotografeerd. Kloosterstraat vroeger, en Kloosterstraat nu. Zoek de verschillen. Nieuwe bestrating en nieuwe beplanting hebben de karakteristieke aanblik van de straat versterkt.
kloosterstr1akloosterstr1b
kloosterstr2a kloosterstr2b
kloosterstr3akloosterstr3b
kloosterstr4akloosterstr4b
kloosterstr5akloosterstr5b

De Wilden acker tussen Kerk en 't Dorp, links van de huidige Kerkstraat (kaart van Zijnen, 1760)

De Kloosterstraat op de kaart van Zijnen (1760) tussen Kerk en ’t Dorp/Kwadenhoek. Vroeger heette deze straat Kerkstraat, Kerkweg.

Terug naar boven