Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Maar laten we deze maand, september 2014, de blik eens naar buiten richten. De (recente) geschiedenis is ook in het veld aanwezig. We gaan naar:

De Goirlese trimbaan (±1972)

De rekstok.

De rekstok.

Verstopt in de gemeentebossen tussen Regte Hei en Halve Maan zijn her en der de restanten van de Goirlese trimbaan te vinden. Een rekstok, een ligger waar een touw aan hing om over de sloot te slingeren en het restant van een bord. Het parcours van de trimbaan volgde soms de kleinere paadjes die de bospercelen doorkruisen. Als je deze relieken van onze way of life uit het recente verleden wilt vinden moet je dus ook de kleinere paadjes inslaan. Succes met zoeken, maar wacht niet te lang. De natuur is al ruim veertig jaar bezig de sporen van deze menselijke artefacten uit te wissen. Dat is een strijd die rekstok en bord zullen verliezen.

Ligger en bevestiging voor touw zijn nog in tact. Zwieren maar.

Ligger en bevestiging voor touw zijn nog in tact. Zwieren maar.


De boom laat de ligger niet meer los.

De boom laat de ligger niet meer los.

De Goirlese trimbaan is begin jaren ’70 ingericht. Pierre van Beek noemt haar al in een stuk uit augustus 1972. Het is een van de ruim 170 trimbanen die vanaf eind jaren ’60 in Nederland zijn aangelegd ter ondersteuning van overheidsacties om de bevolking aan het sporten te krijgen. De welvaartstijging had geleid tot een toename van welvaartsziektes en de overheid startte een gezondheidsoffensief om het tij te keren. Uit die tijd stamt ook de actie “Trim u fit!” Het ging niet louter om hardlopen. Het hele lichaam moest in beweging worden gebracht en gehouden. Lopen, optrekken, over een sloot zwieren, en andere bewegingsspelletjes voor benen, rug, armen en romp; alle spiergroepen kwamen aan bod. Zo’n trimbaan was eigenlijk een sportschool in de vrije natuur.

trimbaan2trimufit (sticker)

Zie verder: Een artikel uit de Volkskrant over de sportcanon: “Trim je fit, welvaartsmens wordt de rennende mens” (juni 2010).
Terug naar boven