Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze maand, april 2014, geven we het verleden een gezicht met het portret van:

Valentinus van Wezel (1846–1927)

Valentinus van Wezel stamt uit een familie die in de negentiende eeuw vanuit de gemeente Alphen en Riel naar Goirle is gekomen om te boeren. Hij pacht in 1872 het Pannenhuis aan de Nieuwe Rielseweg, een “kapitale bouwhoeve” die eigendom was geweest van zijn schoonvader Willem Willemse, en die in 1872 was overleden. In 1880 wordt dit pand verkocht aan Adriaan Stads die het aan de agrarische bestemming onttrekt. Hij verbouwt het en vestigt er een wagenmakerij in. In 1924 verbouwt hij het pand nogmaals. Het komt er dan uit te zien zoals wee het nu nog kennen. Het is momenteel namelijk het hoofdgebouw en museum van de heemkundige kring, Nieuwe Rielse weg 41. Valentinus (of mogen we Tinus zeggen?) heeft er dus enige jaren zijn boeren bedrijf uitgeoefend.

Dit portret is in het bezit van de heemkundige kring.

Valentinus van Wezel

Valentinus van Wezel

Valentinus is geboren op 5 februari 1846 in de gemeente Alphen en Riel als zoon van Peter van Wezel en Jacoba de Groot. Hij huwt in Goirle op 17 november 1873 Johanna Cornelia Willemse (27 augustus 1846), dochter van Wilhelmus Willemse en Wilhelmina Nouwens. Valentinus overlijdt te Goirle op 3-5-1927, zijn vrouw Johanna overlijdt te Goirle op 14-1-1927.

Uit het huwelijk werden zes kinderen geboren: Anna Cornelia Lucia, Wilhelmina Maria, Wilhelmus Petrus, Jacoba, Antonius Petrus, Johanna Maria.

Voor meer informatie over het pand van het heem zie Gerrit van Heeswijk, “Van de wagenmakerij via de Spar naar het museum”, in: Rond de Schutsboom 32-2 (2012), p. 8–19.

Terug naar boven