Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze maand, maart 2014, kijken we naar:

Het oudste archiefstuk van Goirle

Het oudste archiefstuk van Goirle dateert uit 1407. Het wordt bewaard in het Regionaal Archief te Tilburg (RAT 696, 360). Het is de acte waarmee Walter van Goerle, zijn broer Jan de Herzelle, en hun oom Walter van Goerle hun tiendrecht overdragen aan hun tante en zuster Luitgarde van Goerle (zuster in het klooster St. Catharinadal). Dit tiendrecht blijft eigendom van het klooster tot het in 1870 door de gemeente Goirle wordt afgekocht. Heel correct sturen de zusters de acte naar Goirle, maar de Goirlese bestuurders laten het opbergen in het provinciaal archief in Den Bosch. In 1986 denken ze daar dat het stuk beter op zijn plaats is in het archief van de notaris voor wie de acte gepasseerd is (Johannes Decanus de Rivo, Breda). In Breda echter,  is men van mening dat het stuk het beste op zijn plaats is in de Goirlese archieven. Aldus is het in onze archieven terecht gekomen waar het direct het oudste archiefstuk was.

Inzoomen op onderstaande afbeelding kan via je browser met of “CTRL +” of “⌘ +”.

In Rond de Schutsboom zijn dit stuk en zijn omzwervingen eerder besproken. Zie:

P. Wuisman, “Omzwervingen van een Goirles archiefstuk uit 1407”, Rond de Schutsboom 8.2 (1988), p. 11-15.

G. Smulders, “Nog meer omzwervingen van een Goirles archiefstuk”, Rond de Schutsboom 8.3 (1988), p. 21-22.

De transcriptie van het Latijnse document is gepubliceerd in A. Erens, De Oorkonden van het Norbertinessenklooster St. Catharinadal te Breda-Oosterhout, Drukkerij Abij van Tongerloo (Uitgave der Analecta Praemonstratensia 1928-1929), p. 166-168.

Terug naar boven