Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze maand, februari 2014, kijken we naar:

De Goirlese burgerlijke stand anno 1814

Onder Frans gezag was er al een burgerlijke stand ingevoerd, maar toen Napoleon na de volkerenslag bij Leipzig terug naar Frankrijk was verdreven werd in Nederland het gehele bestuur vernederlandst. Precies 200 jaar geleden, februari 1814, laat de Commissaris in ‘s-Hertogenbosch de gemeenten er voor zorgen dat de burgerijke stand behoorlijk wordt bijgehouden. Hieronder de reactie van onze burgemeester Voskens.

Inzoomen op onderstaande afbeelding kan via je browser met of “CTRL +” of “⌘ +”.

Goirle den 6 Februarij 1814

De Maire van Goirle

aan

Den Heere Commissaris in het

Arrondissement van ’s Hertogenbosch

Mijn Heer!

 

Ter Voldoening aan uwe Circulaire van den 17 Januarij ll:

Betrekkelijk de bewaring en voortdurende handhaving

van de Civielen Staat,

Zoo heb ik de eer: U ED: bij deze te informeren, Dat, ik

de noodige Registers voor den Burgerlijken Staat heb

aangekocht, Dezelve door den Vrede Regter van dit Kanton

heb laten parapheren en vervolgens alle

actens daarin Schrijf, als van ouds, Edog in de

Hollandsche taal, Ik neem de vrijheid mij met verschuldige

Gevoelens te noemen

Mijn Heer!

UW ED:onderdanigen Dienaar

H Voskens

Terug naar boven