Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze maand, januari 2014, kijken we naar het Goirlese gemeentelijke brievenboek uit 1814 (Regionaal Archief Tilburg) over:

De prijs van het brood (1814)

Goirle, 200 jaar geleden. Napoleon is met zijn Franse bestuur terug naar Frankrijk gejaagd. Het binnenlandse bestuur is bezig om zicht en grip te krijgen op de toestand in de gemeenten. Burgemeesters moeten wekelijks o.a. de veranderingen van de broodprijs aan de provincie doorgeven. Zo kan de prijs van deze eerste levensbehoefte gecontroleerd worden. Hieronder het antwoord van onze burgemeester (Maire!) Voskens. Interessant is vooral de terloopse informatie: Goirle heeft geen markt, en (Goirle wil wel zelfstandig zijn maar) “reguleert zich” in dit soort dingen naar Tilburg, zoals dat altijd al ging.

Broodzetting is de officiële vaststelling van het gewicht en de prijs van het brood. Een op- of afzetting is een prijsverhoging of -verlaging.

Inzoomen op onderstaande afbeelding kan via je browser met of “CTRL +” of “⌘ +”.

Goirle den 5 Februarij 1814

De Maire van Goirle

aan

Den Heere Commissaris in het

Arrondissement van ’s Hertogenbosch

Mijn Heer!

Ter Gehoorzame voldoening aan uwe Circulaire van den

17 Januarij ll: Betrekkelijk de zetting van het Brood enz.

Zoo heb ik de Eer UW ED: te informeren; Dat, alzoo er

in deze Kleine Gemeente geene Markt is, wij ons ten

allen tijde, wat de zetting van het Brood aangaat, naar

Tilburg hebben gereguleerd, en nog reguleren

en de prijs en het gewigt van het Brood alhier gelijk

is aan Tilburg.

Derhalven hoop ik dat UW Ed: mij wel zult

Gelieven te verschoonen, om u wekelijks den Prijs van het

Brood, en de redenen van op of afzetting te informeren,

Ik heb de eer, mij met den volmaakten eerbied te noemen

Mijn Heer!

UW ED: onderdanigsten Dienaar

H Voskens

Terug naar boven