Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze maand, december 2013, kijken we naar:

Aandeel in de gemeente Goirle anno 1907

We krijgen wel eens wat. Onderstaand aandeel is afkomstig uit een gift van iemand aan de heemkundige kring. Een aandeel, is dat heemkundig interessant? Er was een tijd dat de gemeente Goirle, na provinciale goedkeuring, zelf aandelen uitgaf om de gemeentelijke financiën op orde te houden. Net zoals de staat nu nog altijd obligaties uitgeeft. Misschien een goed idee om dat weer in te voeren? Beleggen in de publieke zaak. Zou het een positief effect hebben op de betrokkenheid van de burger bij het lokale bestuur?

Het zou in ieder geval een belegging met vast rendement zijn (da’s heel wat waard tegenwoordig). Met de bijgeleverde coupons (afbeelding rechts) kon de eigenaar van het aandeel tot en met 1945 jaarlijks 10 gulden aan rente bij de Gemeente-Ontvanger uitbetaald krijgen.

Inzoomen op onderstaande afbeelding kan via je browser met of “CTRL +” of “⌘ +”.

No. 72

Bewijs van Aandeel

in de

GELDLEENING van ƒ 60000,-

ten laste der gemeente GOIRLE

Houder deezes is gerechtigd tot een kapitaal van TWEE HONDERD EN VIJFTIG GULDEN, gestort in de geldleening, aangegaan ten laste der gemeente Goirle , uit kracht van het besluit van den Gemeenteraad van den 17 Januari 1907, goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant, bij hun besluit van den 23 Januari 1907, G, no. 121, tegen de rente van vier ten honderd in het jaar, tot aan de geheele aflossing.
De verschenen renten zullen tegen overgifte der coupons worden voldaan ten kantore van den Gemeente Ontvanger, alwaar ook na uitloting gemeld kapitaal tegen overgifte van dit bewijs van aandeel met de daarbij behoorende niet verschenen coupons, zal worden uitbetaald.

GOIRLE, den 16 Mei 1907.

Burgemeester en Wethouders van Goirle

De Burgemeester,

J. Philipsen

De Secretaris,

A. v. Vugt

Terug naar boven