Elke maand zetten we de schijnwerper op een ander museum- of archiefstuk om zo het vroegere leven in Goirle tastbaar te maken. Deze zomer juli en augustus, uit de gemeenteijke correspondentie (Regionaal Archief Tilburg 696-61):

Paiseurs, Receveurs en andere Franschen

Het is 1814. Napoleon heeft een desastreuze nederlaag geleden bij Leipzig (de Volkerenslag). De Fransen trekken zich terug richting Parijs en op dat moment maakt men zich in Nederland op om het bestuur weer geheel in eigen hand te nemen. Op verzoek van de commissaris in ‘s-Hertogenbosch moet de Goirlese burgemeester melden hoeveel personen van buitenlandse afkomst betrokken zijn bij het lokale bestuur. Plichtsgetrouw kwijt de burgemeester zich van zijn taak. Zijn antwoord hieronder geeft een aardige indicatie van de grootte en belang van Goirle op dat moment (inzoomen op de brief via je browser met of “CTRL +” of “⌘ +”).

Goirle den 5 Februarij 1814
De Maire van Goirle aanDen Heere Commissaris in het Arrondissement van ’s Hertogenbosch

Mijn Heer!

Ter voldoening aan uwe Circulaire de dato 16 januarij 1814 Betrekkelijk de gene die elders dan in de Vereenigde Nederlanden geboren en ten gevolge der Vereeniging dezer Gewesten met Frankrijk alhier Geëmployeerd zijn geworden alsmede omtrent alle Paiseurs, Receveurs en andere Franschen Zoo heb ik de eer UWED: bij deze te informeren: Dat geene der in die Circulaire bedoelde persoonen in deze Gemeente zijn Geëmployeerd geweest of zich in dezelve bevinden Ontvang Mijn Heer! De verzekering mijner hoogachting waarmee ik ben Mijn Heer UWonderdanigsten Dienaar HVoskens

Terug naar boven