Commissies

De Vyer Heertganghen heeft verscheidene commissies die zich toeleggen op heemkundige activiteiten.

Heemerf

Elke zaterdag is een groot aantal vrijwilligers actief op het heemerf. Ze onderhouden de gebouwen, herstellen inventaris, en verzorgen de kruidentuin.

Ga naar het heemerf.

Museum

Vrijwillgers van het museum onderhouden de collectie, zijn verantwoordelijk voor de permanente tentoonstelling, en ze richten wisselende tentoonstellingen in. Daarnaast verzorgen ze rondleidingen.

Ga naar het museum voor een beschrijving van de permanente tentoonstelling.

Lezingen en kleine activiteiten

Regelmatig worden er heemkundige activiteiten georganiseerd: excursies, lezingen, en jaarlijks terugkerende activiteiten zoals de kerstviering en het Driekoningenzingen.

Rond de Schutsboom

Driemaal per jaar verschijnt de periodiek van de heemkundige kring waarin alle facetten van het Goirlese leven belicht worden.

Ga hier naar Rond de Schutsboom

Documentatiecentrum en archief

In het heemkundig documentatiecentrum en archief worden collecties beheerd over heden en verleden van Goirle, Goirlese families en Goirlese bedrijven. Daartoe behoren onder andere uitgebreide verzamelingen foto’s en bidprentjes, boeken, kranteartikelen.

Ga hier direct naar het heemkundig documentatiecentrum.