Bestuur

Het bestuur van de heemkundige kring wordt gevormd door:

Jan van Eijck

Albert Oude Ophuis

Wik van Berkel

Joseph Wijdemans

Hans van Gorp

Gerrit van Heeswijk

 

voorzitter

secretaris

penningmeester

vice-voorzitter/archivaris

Bestuurslid/beheerder gebouwen

Bestuurslid/conservator

overdracht van de voorzittershamer door
B. Robben (r) aan J. v. Eijck (april 2012)