Bestuur

Het bestuur van de heemkundige kring wordt gevormd door:

Jan van Eijck

Albert Oude Ophuis

Wik van Berkel

Joseph Wijdemans

Gerrit van Heeswijk

Fons Smits

Vacature

 

voorzitter

secretaris

penningmeester

vice-voorzitter/archivaris

bestuurslid/conservator

bestuurslid monumentenzorg

bestuurslid beheer heemerf /                                 gebouwen

 

overdracht van de voorzittershamer door
B. Robben (r) aan J. v. Eijck (april 2012)