Karloodsen

Op het heemerf staan twee karloodsen: open schuren waarin wagens en landbouwerktuigen werden gestald. De karloods, ook wel kapschuur genoemd, heeft een kort, overhangend voordak waardoor een ruime toegang ontstaat zonder dat regen naar binnen slaat. Het achterdak is vaak langer.

Dit soort loodsen kom je tegenwoordig nog steeds tegen op boerenbedrijven, maar ook bij particulieren in het buitengebied is dit type schuur populair als garage of voor recreatieve doeleinden.

opbouw van de tweede karloods in 1999

de eerste karloods
spanten voor de tweede karloods, 1999
de tweede karloods