Statuten

Doelstelling volgens de statuten:
De stichting heeft ten doel de bevordering der studie van de heemkunde
in de ruimste zin, in het bijzonder door:

 • de bevordering der studie van de heemkunde in de lokale en regionale
  aspecten van archeologie, geologie, toponymie, flora, fauna, architectuur,
  historie, folklore, sociale geografie en taalgebruik;
 • het aanwenden of doen aanwenden van de door deze studie verworven
  kennis ten bate van het lokale en regionale leefmilieu door het verrichten
  van relevante aktiviteiten;
 • het in stand houden van een streekmuseum, heemerf “De Schutsboom”.