Uitnodiging Kerstviering 22-12-2023

Uitnodiging kerstviering Stichting Erfgoed Goirle “De Vyer Heertganghen”

DATUM: vrijdag 22 december 2023
TIJDEN: aanvang 19.30 uur, pauze 20.30 – 21.00 uur, afsluiting 22.00 uur
LOCATIE: Kapel Cultureel Centrum Jan van Besouw

Beste Heemvrienden,

Graag nodigen we u en uw partner uit om deel te nemen aan onze kerstviering in de Kapel van het Jan van Besouw op vrijdag 22 december. We vinden de kerstviering een mooie gelegenheid om elkaar te ontmoeten in een onderhoudend en gezellig samenzijn en in deze tijd met gevaarlijke conflicten op de achtergrond mag de kerstgedachte best extra aandacht krijgen.

We willen u weer laten genieten van een gevarieerd programma van muziek en voordrachten.
Na de opening hebben we als eerste een optreden van jong muziektalent uit het Euregio Jeugdorkest waarna het popkoor Vocal Sound ons in kerstsfeer brengt met een programma van onder andere een aantal Christmas Carols.

Na de pauze brengt het popkoor een vervolgprogramma van moderne en dynamische liederen en zal Jan van Eijck een kerstvertelling voordragen van Cor Swanenberg. We eindigen traditioneel met de samenzang Stille Nacht, Heilige Nacht en het slotwoord van de voorzitter.

In de pauze en na afloop is er volop gelegenheid om rond onze kerststal in de foyer van het Jan van Besouwhuis nog wat na te praten. Om de inwendige mens te plezieren is er in de pauze koffie of thee met een kleine traktatie en bij de ‘nazit’ glühwein met kerststol.

U kunt zich opgeven op de zaterdagen 9 en 16 december 2023 van 10.00  tot 12.00 uur bij ’t Heem aan de Nieuwe Rielseweg 43.

De kosten bedragen € 12,50 per persoon.

U kunt zich ook aanmelden door het bedrag over te maken op ons rekeningnummer NL85 RABO 0354 7238 39 t.n.v. Stichting Erfgoed Goirle onder vermelding van kerstviering 2023 en uw naam/namen. U ontvangt vervolgens per mail een bevestiging van de aanmelding.

Wij hopen velen van u te ontmoeten in de Kapel op 22 december.

De werkgroep Kerstviering (René Zebregs, Jan van Eijck, Albert Oude Ophuis).