Wie weet het nog? 11-mei-2022

Foto 106-109 van de jeugdgroep voor het oude Jan van Besouwhuis.
Dankzij onze vrijwilliger, Ad van de Ven, weten we nu wat voor groep dat is geweest.
Hij had uit de heembibliotheek het boekje “25 jaar Instuif, 1957-1982” gehaald.
Hij herinnerde zich dat daar een klein stukje over deze groep stond.
Dat artikeltje is als volgt: “34 jongelui logeerden 3 weken in het Instuifgebouw.
Dat was in het kader van de Childerens International Summer Villages (C.I.S.V.)”
Dat waren dus jongelui uit allerlei landen die hier 3 weken hebben gelogeerd en waarvan we
dus geen enkele naam kennen.
Wij hebben dus de oplossing dankzij Ad van de Ven, bij deze bedankt hier voor.