Wie weet het nog? 8-september-2021

Foto GF 001 is het personeel van de gasfabriek.
We hebben drie reakties gekregen op deze foto. Katja Koreman deed dat namens
Jo van den Hout; Willem Vehoeven en Harrie van den Hout.
Harrie stuurde ons nog twee foto’s van het Gasfabriek en hij vond de foto met het personeel in zijn vaders foto-album,
compleet met namen. 1= Frans van Gils; 2= Harrie van den Hout (vader van 18 en van Jo van den Hout)
3= Harrie Hoskens; 4= Piet Vehoeven (broer van 8); 5= Jan van Erven (meteropnemer);
6= Frits Copal; 7= Gas directeur Verkerk; 8= Sjef Verhoeven (opa van Willem Verhoeven);
9= Kees Vos; 10= Louis Verhoeven (zoon van Sjef); 11= Jan Stoop of Gabriel van Strien;
12= Piet van Boxtel; 13= Frans van de Kamp; 14= Jan Verschuren (directeur); 15= Gerrit Nieuwenhuizen;
16= Eg Copal; 17= Jantje Appels; 18= Arie van den Hout (zoon van 2 en van Harrie van den Hout jr);
19= Jo van Beurden. De foto is gemaakt rond het het 50 jarig bestaan van het Gasbedrijf.

Wij bedanken allen die bijgedragen hebben aan deze foto.