Heemerf De Schutsboom beperkt open voor bezoekers

Bezoekers

Bezoek aan het museum is mogelijk, wel met de beperking die voor zogenaamde doorstroomlocaties geldt zoals musea, monumenten en bibliotheken. Hier mag er 1 bezoeker per 5m2 op 1,5 meter aanwezig zijn. Komen de bezoekers uit één huishouden dan geldt de 1,5 m niet. Bezoek is toegestaan tussen 05.00 en 17.00 uur. Bij binnenkomst dient het coronatoegangsbewijs getoond te worden en een mondkapje is verplicht.
Voor meer informatie zie maatregelen culturele instellingen.

Vrijwilligers

De vrijwilligers kunnen noodzakelijke werkzaamheden:
– onderhoudswerkzaamheden aan tuin, heemerf en gebouwen,
– werkzaamheden op het archief en in het museum en
– schoonmaakwerkzaamheden,
met in achtneming van de basismaatregelen uitvoeren.