Heemerf De Schutsboom weer open voor publiek

Bezoekers

Bezoek aan het museum is weer mogelijk, wel met de beperking die voor zogenaamde doorstroomlocaties geldt zoals musea, monumenten en bibliotheken. Hier mag er 1 bezoeker per 5m2 op 1,5 meter aanwezig zijn. Komen de bezoekers uit één huishouden dan geldt de 1,5 m niet.
Voor meer informatie zie maatregelen culturele instellingen.

Vrijwilligers

De vrijwilligers kunnen hun werkzaamheden:
– onderhoudswerkzaamheden aan tuin, heemerf en gebouwen,
– werkzaamheden op het archief en in het museum en
– schoonmaakwerkzaamheden,
met in achtneming van de 1,5m zonder verdere beperkingen uitvoeren. Indien men is gevaccineerd is ook de anderhalve meter geen verplichting meer.

Het sociale moment van samen koffiedrinken in de grote schuur kan weer doorgang vinden.