Schatten uit ons museum – 70 – oorlogsrelicten

Schatten uit ons museum – 70 – oorlogsrelicten

Helaas is het voeren van oorlog al iets van alle tijden. Vanaf de oudste tijden streden stammen met en tegen elkaar en toen langzaam staatsgrenzen werden vastgelegd waren ook deze weer vaak een reden om oorlog te voeren. Om over oorlogen met een godsdienstige achtergrond nog maar te zwijgen. Ook ons land ontkwam hier niet aan. Onze geschiedenisboekjes staan vol met verhalen over de verschillende oorlogen uit de Romeinse tijd, de Karolingische tijd, de middeleeuwen, de 80-jarige oorlog, de Engelse oorlogen, de Napoleontische tijd, de Eerste en Tweede Wereldoorlog, de oorlog tegen Indonesië in 1947-1948 (in onze geschiedenisboekjes steevast ‘politionele actie’ genoemd) en tenslotte de uitzendingen waar onze jongens van de landmacht mee opgezadeld werden.

Deze strijd en veldslagen leverden altijd veel afval van strijdende partijen op en de bevolking “profiteerde” daar soms van.

Als we de Tweede Wereldoorlog als voorbeeld nemen bleven er op het slagveld vele granaathulzen over die met de koperprijzen van vandaag veel geld op zouden kunnen brengen. Toen werden ze vaak als paraplubak gebruikt of ze werden door vaardige handen versierd. Zo’n voorbeeld van een versierde huls ziet U op de bijgevoegde foto.

Kanonskogels uit vroegere jaren en oorlogen beven soms achter op plekken waar legers hun bivak opgeslagen hadden, zeker als de grond wat zacht was.
Zo werden op de meest onverwachte plekken kanonskogels gevonden, bijvoorbeeld in de buurt van het Bankven. Reden voor ons om aan te nemen dat daar in de 16e , 17e of 18e eeuw een kampement is geweest. Geschoten op Goirle zullen ze echt niet gedaan hebben, want een doortrekkend leger had van de arme Goirlese bevolking weinig te duchten. Geroofd, gemoord en geplunderd werd er des te meer.

Plaatsen als Den Bosch en Breda hebben wel degelijk met beschietingen in die oude tijden te maken gehad. Oudere Goirlenaren herinneren zich nog de beschieting in september en oktober 1944 en hopen dat zoiets nooit meer terugkomt.

Ook in ons museum zijn verschillende oorlogsoverblijfselen te vinden; kom maar eens kijken en “geniet” bijvoorbeeld van een versierde granaathuls en weeg eens een kanonskogel in Uw hand. We zijn nu gesloten om in de winterdagen verschillende zaken eens goed onder de loep te nemen maar in april bent U op de eerste of derde zondag van de maand weer welkom. Bent U geïnteresseerd in dit werk, kom dan eens langs: we kunnen echt nog wel vrijwilligers een plekje in ons “werknemersbestand” geven: bijhouden van het erf staat daarbij op een belangrijke plek maar ook het invoeren van gegevens in de computer behoort tot de mogelijkheden (evt. thuis). Onderzoek doen? Kom dan eens op het archief kijken!

Dat we ons werk niet voor niets doen bleek onlangs maar weer eens toen een Goirlenaar een windwijzer met de Goolse geit kwam brengen, een stukje handwerk dat een duidelijke band met ons dorp heeft en dat een plekje op het erf zal krijgen.

Namens de heemkundekring bedankt:
Gerrit van Heeswijk
Contact via conservator@heemkundekring-goirle.nl.