Wie weet het nog? 11-november-2020

Foto 201-050 is de Gouden Bruiloft van het echtpaar van den Hout.
De foto is op hun achterplaats gemaakt aan de Tilburgseweg t.o. de huidige Eetkamer.
Dat pand is nog juist zichtbaar. Dan moet dit de achterplaats zijn waar later slager Pijneburg en nog later slagerij Gebr. Swolfs heeft gestaan.
Nu is het de open plek van de zgn. tuin op de hoek van de Kalverstraat.
Helaas hebben we niet veel informatie. De heer en mevrouw Snels wisten ons alleen te vermelden dat nr. 26 Jo Snels is (gehuwd met Kees van Rooij)
en dat nr 27 en 28 haar ouders zijn. Nr. 1 is de jongste zus van Jo Snels en nr. 24 haar oudste zus.

De foto is gemaakt in 1925. Wij bedanken de heer en mevr. Snels voor hun informatie.