Wie weet het nog? 9-december-2020

Foto 200-676 blijkt het Gilde St.Mauritius te zijn. Zowel Louk Appels als Jan Vekemans reageerden op deze foto.
Louk Appels herkende nr. 2 als zijn ome Louis Scholtze, die was gehuwd met de zus van Louk zijn moeder.
Ook herkende hij nr.8 als Ab Zuiker, de schoonzoon van Louis Scholtze. Jan Vekemans kende bijna iedereen.
1 = Tinus Adriaansen (Levenslang Hoofdman) Oom van Jan, getrouwd met To Vekemans zus van zijn vader;
2 = Louis Scholtze eigenaar van Hotelrestaurant Verrezen Nederland op de Poppelseweg;
3 = Jan Verhoeven; 4 = Louis Damme; 5= Kiske van den Berg; 6 = onbekend; 7 = Kees Hollander;
8 = Ab Zuiker; 9 = Tinus Stokkermans of zijn Tweeling broer;
10 = Jan Vekemans broer van Jan zijn vader en tevens de zwager van Tinus Adriaansen.
De foto zou zeker 60 jaar geleden zijn gemaakt en vermoedelijk in de Bergstraat in de buurt van Frans van de Ven,
de melkboer. Wij bedanken Louk Appels en Jan Vekemans voor hun bijdrage aan deze foto.