Heemerf de Schutsboom per 15 oktober weer gesloten!

Per 14 oktober zijn de anti-coronamaatregelen weer aangescherpt (zie maatregelen gedeeltelijke lockdown)

Vrijwilligers

Het bestuur heeft naar aanleiding van de nieuwe richtlijnen besloten ‘t Heem alleen nog open te stellen voor het verrichten van noodzakelijke activiteiten door vrijwilligers. Het gaat dan om:
– onderhoudswerkzaamheden aan tuin, heemerf en gebouwen,
– werkzaamheden op het archief en in het museum en
– schoonmaakwerkzaamheden.

De vrijwilligers moeten er rekening mee houden dat een groep binnen en buiten maximaal uit 4 personen (van verschillende huishoudens) bestaat en dat het dragen van een mondkapje verplicht is (geldt voor publieke binnenruimtes en in het OV).

Het sociale moment van samen koffiedrinken in de grote schuur kan helaas geen doorgang meer vinden; voorlopig voor de duur van 4 weken.

Museum bezoek

Wat betreft museumbezoek zijn we gehouden aan de richtlijn voor culturele instellingen:

Musea en monumenten met een publieksfunctie mogen op basis van reservering en checkgesprek bezoekers ontvangen. Het maximumaantal bezoekers is afhankelijk van de oppervlakte per gebouw.

Voor een bezoek aan het museum moeten mensen zich aanmelden maar een groep groter dan 5 personen kan niet volgens de 1,5 m norm rondgeleid worden daarvoor is de ruimte in het museum en ’t Smiske te beperkt.
Museumbezoek/rondleiding is dus alleen mogelijk op afspraak voor een kleine groep.

Op een aantal plekken hebben we dispensers met desinfectiemiddel geplaatst; maak daar gerust gebruik van.

We willen nogmaals benadrukken:

!! Hebt u klachten, blijf dan thuis !!