Wie weet het nog? 8-april-2020

Foto 200-746 is het Gregoriaanskoor van de Maria Boodschap kerk met Meester Burgers als dirigent.
We kregen hier op drie reakties en wel van Dhr. Ad van Gestel, Dhr. Henk Spierings en Mevr. Ria de Laat-Vingerhoets.
Samengevat weten wij het volgende:

1= Jan van den Hout, van de Nieuwe Rielseweg; 2= Henk van Vugt (werkzaam bij Van Oers Slingerkoek); 3= Architect van Gool;
4= Jan Mes (voormalig directeur Van Besouw); 5= onbekend; 6= Luuk van Hoek; 7= Kees Santegoets;
8= André Burgers, dirigent van het koor en onderwijzer aan de Thomasschool.
Mevr. de Laat Vingerhoets schreef ons het volgende: Het koor was veel groter, ook haar vader was koorlid maar staat niet op de foto.
Op hoogtij dagen droeg het koor gouden stukken die onder de witte togen uitkwamen.
Omdat het gezin Vingerhoets 4 huizen vanaf de kerk woonde moest zij met haar broer de zangboeken naar Hof van Holland brengen
want daar had het koor op vrijdagavond repetitie, plus een borrel.

Wij bedanken de heren Van Gestel en Spierings en mevr. De Laat voor hun reactie.