Wie weet het nog? 8-januari-2020

Foto 200-553 is gemaakt bij slagerij Henk Strijbos. De foto is gemaakt in 1997 volgens mevrouw van Rhienen.
Zij stuurde ons de namen van haar kinderen en echtgenoot op de foto.
5= Dave van Rhienen; 6= Jurgen van Rhienen; 7= Vader Ferry van Rhienen. En 4= slager Henk Strijbos.
Blijkbaar bestond de slagerij 5 jaar. Vanwege dit feit was er een prijsvraag die luidde “Hoe oud zijn de totale leeftijden van het personeel”.
Familie van Rhienen won de eerste prijs die bestond uit een cheque naar Euro Disney.
De andere kinderen zijn niet bekend, zij ontvingen een andere prijs.

Wij bedanken Mevrouw van Rhienen voor haar reactie op deze foto.