Wie weet het nog? 8-mei-2019

Foto 002 heeft slechts één reactie opgeleverd. Mevr. Toos Sprengers- Brouwers zou het meisje zijn op nr. 5.
Haar zus en haar kinderen menen stellig dat het hun moeder is. Zelf kan ze deze scene niet meer herinneren.
Als mevr. Sprengers hier op deze foto zit, dan moet het de St. Jozefschool zijn.
Zij is in 1954 geboren, op de foto lijkt zij plm. 6 jaar te zijn, dan zou de foto rond 1960 gemaakt zijn, mogelijk
bij het 80 jaar bestaan van de St. Jozefschool.

Wij bedanken mevr. Toos Sprengers-Brouwers voor haar telefoontje.