Wie weet het nog? 10-april-2019

Foto 200-598 blijkt een foto te zijn van drie hoofdmannen van de drie Goirlese gilden.

1= Tinus Adriaansen van het Gilde St. Mauritius; 2= Piet Smits van het Gilde St. Sebastiaan;

3= Lenard Brock van het Gilde St. Joris. De foto is gemaakt met het koningschieten van het Gilde St.Maurits
in 1949 op een weiland gelegen tegenover het toenmalige café Herrezen Nederland aan de Poppelseweg.
In 1953 is de naam St. Maurits veranderd in St. Mauritius.
Tinus Adriaansen was een van de oprichters in 1929 van het Gilde St. Maurits.
Piet Smits was van 1944 tot 1952 hoofdman van St. Sebastiaan.
Inmiddels is St. Sebastiaan een slapend gilde.
De gegevens werden ons aangereikt door de heren Michiel Smits, Jan Schrijver,
Hans Adriaansen en mevrouw Ans van Boxtel-van Asten.