Wie weet het nog? 11 april 2018

Foto 132-012 is eerste klas van de St.Tarcisiusschool. Hun klasse leraar is frater Ligorius.
Volgens de laatste berichten zou deze foto in het schooljaar 1952-1953 gemaakt zijn.
Bij sommige staat een vraagteken. De volgende leerlingen staan op de foto:

1= Berry Donders?; 2= Wally van Nistelrooij; 3= Frater Ligorius; 4= van Besouw?;
5= Ad van Gestel; 6= René Bartels; 7= Wil Cornelissen; 8= Henny van Gils;
9= Piet van Hees; 10= Ton de Jong; 11= Kees Wouters; 12= van de Pol?; 13= Ad Verschuren;
14= Harry de Jong; 15= Harrie Oerlemans; 16= Eduard de Jong; 17= Kees Spijkers;
18= Pedro Adema; 19= Ad van Amelsfoort; 20= Kees de Jong?; 21= Ad Tak;
22= Wim de Kort; 23= Hans van Iersel.

Namen zijn aangebracht door: Ton de Jong; Kees Wouter en John Adema. Wij bedanken deze heren voor hun reakties.