Schatten uit ons museum – 28 – Fotoverzameling Geert van Ostaden

Schatten uit ons museum – 28 – Fotoverzameling Geert van Ostaden

Vorig jaar kregen wij de beschikking over de fotoverzameling van ons overleden lid Geert van Ostaden. Veel te vroeg was hij ons ontvallen maar zijn verzameling foto’s is op een goede plaats terecht gekomen en niet verspreid.

Op een van die foto’s is een deel van ons dorp te zien wat nu de Kerkstraat heet maar wat op de foto aangeduid wordt als Gooirle, Ketsheuvel. Als we met deze foto in de hand aan de overkant van het huis van vm. huisarts Frans de Groot gaan staan kunnen we ons een voorstelling maken hoe het er hier uitgezien moet hebben zo’n 100 jaar geleden.

Let U vooral op de wegverharding, de straatverlichting (of beter gezegd het ontbreken hiervan), de kleding en vooral de bebouwing tegenover het pand. Daar is weinig meer van over. Wel is al de schoorsteen te zien van een textielfabriek die de nieuwe tijd aankondigt.

De fotograaf van deze foto blijkt de Goirlenaar Janus Copal te zijn die vanaf het begin van de twintigste eeuw tot in de dertiger jaren zijn stiel uitoefende in Goirle. Opvallend is ook de groet die op de voorkant geschreven staat: “Van de week zal ik nog eens schrijven hoe het in A was, hoor nu Cristen. Heel veel groeten je zus Lina, Dag”. (Twijfel over het woord Cristen, wat een kind zou kunnen zijn).

Toen deze kaart geschreven werd mocht men niet op de adreskant schrijven en deed men het dus voorop. Sommige drukkers lieten expres een stuk van de voorkant leeg zodat men daar iets kon schrijven.

Hebt U ook een verzameling die voor de geschiedenis van Goirle interessant kan zijn en U doet er niets meer mee, overweeg dan eens om contact met ons op te nemen, misschien is hij toch wel de moeite van het bewaren waard. Wat dacht U van een suikerzakjes verzameling van Goirlese bedrijven?

In oktober zijn we nog de eerste en derde zondag open, daarna gaat de winterrust in. Voor rondleidingen kunt U met een groep nog wel terecht. Kijk op onze website hoe dat te regelen.

Wilt U iets weten hierover neem contact op via conservator@heemkundekring-goirle.nl.

Bedankt voor het lezen namens het Heem, Gerrit van Heeswijk.