Schatten uit ons museum – 29 – de kafmolen

Schatten uit ons museum – 29 – de kafmolen

Achter in onze schuur staan er twee opgesteld: de kafmolens. De ouderdom is aan beide toestellen af te lezen en aan te zien. Ze werden gebruikt na het dorsen van het graan: dit graan zat nog vol stof en stroresten en moest schoon gemaakt worden voordat het naar de molenaar gebracht kon worden om gemalen te worden. Dit schoonmaken geschiedde in de kafmolen.

Het vuile koren werd aan de bovenzijde in een trechter geschud en viel dan op een schudrooster. Doordat er aan de zijkant van de molen een zwengel bevestigd was kon men door het draaien aan die zwengel een molen aan de gang brengen die een wind veroorzaakte. Deze blies het koren schoon als het door de schudroosters viel. Het kaf en stof werden aan de voorzijde naar buiten geblazen en de zwaardere graankorrels vielen naar beneden in een lade en vandaar in de gereed hangende graanzak. Het graan kon maar de molen om gemalen te worden.

Bekijken we een van beide kafmolens iets nauwkeuriger dan valt de naam van de maker op: P. de Bakker, Oisterwijk.

We hebben hier te maken met Piet de Bakker die van 1811 tot 1903 in Oisterwijk woonde en werkte en de derde generatie wagenmaker in zijn familie was. Hij werkte op de hoek van de Peperstraat waar nu de Johanneskerk staat.

Het is duidelijk dat dit een van de grotere voorwerpen is die we bewaren voor het nageslacht. Veel ruimte voor zulke grote voorwerpen hebben we niet meer als we niet willen gaan lijken op een opslagplaats van oud spul.

Maar voor kleinere zaken die er goed uitzien en altijd goed bewaard zijn houden we ons aanbevolen.

Na de winter zijn we weer open op de eerste en derde zondag van de maand, maar voor nu bedankt voor het lezen en bewaren. Contact gewenst voor een rondleiding? Mail naar conservator@heemkundekring-goirle.nl of kom langs op een donderdag- of zaterdagochtend. Tot ziens namens de heemkundige kring: Gerrit van Heeswijk.