Schatten uit ons museum – 62 – grenskantoor Rovert

Schatten uit ons museum – 62 – grenskantoor Rovert.

Sinds 1648 waren Goirle en Hilvarenbeek grensplaatsen met de Spaanse, later Oostenrijkse Nederlanden, het latere België. Goederen die over die grens vervoerd werden, moesten ingeklaard worden. Hilvarenbeek was in die vroege tijden de officiële grensplaats waar dat kon gebeuren. Tijdens de Napoleontische tijd en ten tijde van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden (Nederland en België en Luxemburg: 1815-1839) was deze grens geen internationale grens maar een binnenlandse provinciegrens en waren er dus geen grensformaliteiten. Dit veranderde weer in 1840 toen België en Luxemburg niet meer bij het koninkrijk hoorden en als zelfstandige staten verder gingen.

In 1842 werd de nieuwe grensovergang met kantoor in Rovert gevestigd in de plaatselijke herberg. Dit kwam het invullen van formulieren en goed vervullen van formaliteiten natuurlijk niet ten goede en er werd een apart grenskantoor gebouwd.

Volgens het bestek zou de schuur, met daarin het kantoor van de grensontvanger gebouwd worden “op dezelfde form en model als bij het cantoor op Reuzel staat”, 7 el lang en 4½ el breed. Het zou een houten gebouwtje worden met een fundament van klinkermopsteen of eerste veldovensteen in mortel. De kap zou gedekt worden met Brabantse pannen.
In een hoek van de schuur moest de aannemer een kantoorruimte timmeren van 3 bij 2 el en drie ramen met ieder 8 ruiten zouden voor de nodige verlichting in de schuur zorgen.

In februari 1846 werd met de bouw begonnen en in mei van dat jaar werd het gebouwtje opgeleverd. Erg goed schijnt de bouw niet te zijn verlopen want al in 1847 werden er herstelbetalingen gedaan voor timmerwerk.

In 1853 werd echter een nieuwe weg aangelegd van Tilburg over Goirle en Poppel, Weelde en Ravels naar Turnhout en dit was eigenlijk de doodsteek voor het grensverkeer via Rovert van Hilvarenbeek naar Poppel. Al het officiële verkeer noest via de nieuwe weg geschieden en uiteindelijk werd zelfs het grenskantoor verplaatst van Rovert naar Goirle.

Daarom werd bij koninklijk besluit van 1 oktober 1855 de grenspost aldaar opgeheven en verplaatst naar de Poppelseweg in de gemeente Goirle. Ontvanger Eliassen verhuisde met zijn gezin van Hilvarenbeek naar Goirle. De weg via Rovert naar Poppel veranderde in een rustige landweg en de stilte daalde neer over het gehucht Rovert. Nog in 2016 probeerde Hilvarenbeek hier een einde aan te maken door de weg te laten verharden. Diverse belangengroepen kwamen hiertegen in opstand en de weg bleef zoals hijwas.

Het kantoortje werd overgeplaatst naar de Poppelseweg maar is later vanwege bouwvallige omstandigheden afgebroken en vervangen door een stenen gebouw dat ca 200m voor de grens stond.

Een schaalmodel van het oude grenskantoortje staat in ons museum als aandenken aan de oude grenspost in deze streek.

(Bron: Het grenskantoor op Rovert, door Jef van Gils in De Schutsboom, nr. 1 van 1992.)

Behalve dit schaalmodel hebben we nog meer om u te laten zien.Kom kijken op de eerste of derde zondag van de maand van april tot en met oktober. Tot ziens en bedankt namens de heemkundekring:
Gerrit van Heeswijk. Contact via conservator@heemkundekring-goirle.nl of kom op zaterdagochtend even langs.