Schatten uit ons museum – 35 – Thomas van Diessen

Thomas van Diessen is ons dorp een nogal bekende man. Tijdens zijn leven probeerde hij eerst lid van de fratercongregatie te worden en toen dat niet lukte ging hij zich inzetten voor het katholieke onderwijs. Alleen de openbare school bevond zich toen in de Schoolstraat en hij –en met hem vele anderen- vonden dat daar verandering in moest komen. Nadat de zusters van het Kostbaar Bloed een meisjesschool gesticht hadden zorgde Thomas er voor dat er grond en geld beschikbaar kwam voor de vestiging van een jongensschool onder leiding van de fraters van Tilburg. Deze school en het fraterhuis kwamen er in 1891 en de school zou zijn naam krijgen en tot 1978 in Goirle onderwijs aan kinderen verzorgen. Thomas overleed in 1892.

Tijdens zijn leven was hij visueel gehandicapt en had een glazen oog. Om zich te beschermen tegen het zonlicht had hij ook een zonnebril. Deze bril en het glazen oog liggen in ons museum na jarenlang bewaard te zijn geweest bij een Goirlese familie. Ook ligt hierbij een klein briefje dat maandelijks door Thomas uitgegeven werd en de volgende tekst draagt: “Congregatie voor jongelingen. Jezus, Maria en Aloijsius. Maand april (helaas geen jaaraanduiding GvH). De bijzondere patrones voor deze maand is de H. Catharina van Senen, vallende den 30 dezer maand. Uwen beschermpatroon is den H. Leo I, paus vallende op den 11 dezer maand. De H. Communie is een middel dat ons van dagelijksche zonden reinigt, en van de doodzonden bewaart (kerkvergadering van Trenten). Oefen de deugd van Liefde tot den naasten. Bid voor Adrianus van Enschot.”

Het zijn zulke kleine zaken die voor de geschiedenis van Goirle zo belangrijk kunnen zijn en op een juiste manier bewaard zijn en worden.

We zijn weer elke eerste en derde zondag van de maand open voor Uw bezoek en hopen U eens te ontmoeten in ons museum.

Hebt U iets, mail naar conservator@heemkundekring-goirle.nl of kom langs op donderdag- of zaterdagochtend. We verwelkomen U met koffie. Tot ziens namens het Heem: Gerrit van Heeswijk.