Schatten uit ons museum – 36 – Oorkonde viering Thomasschool

Vele Goirlenaren kunnen zich nog herinneren op de Thomasschool gezeten te hebben. Vooral mannen van middelbare leeftijd hebben daar nog wel herinneringen aan. Schrijver van dit stukje heeft dat niet maar kan zich wel voorstellen wat voor herinneringen dat zijn.

Een van de herinneringen van de oudere leerlingen is het feest dat bij het 50 jarig bestaan van de school gevierd werd. Is dat tegenwoordig niet groots genoeg (soms al bij het 10 jarig bestaan), in 1942 was dat andere koek. Nederland was in oorlog en feesten was iets van andere orde. Zo gebeurde het dat de viering van dat jubileum bijna in stilte gevierd werd. De burgemeester, de pastoor en het hoofd van de school zorgden er echter wel voor dat er een tastbare herinnering aan dat feest bewaard kon worden, een herinnering die de tand des tijds glansrijk doorstaan heeft. Hij bevindt zich in ons museum en heeft de volgende tekst:

1892-1942.

In het jaar onzes heren 1942 toen Z.H. Paus Pius XII de kerk Gods onder zeer moeilijke omstandigheden roemrijk bestuurde, Z.H. Ex. Mgr. A. F. Diepen bisschop was van het diocees ’s-Hertogenbosch, de Zeer Eerwaarde Heer M. Wassenberg pastoor der parochie van Sint Jans Onthoofding te Goirle, de Edelachtbare Heer H. van Ginniken Burgemeester, en de Eerw. Fr. Bernulfus Maas Hoofd der School, vierde de St. Thomasschool op intieme wijze haar vijftigjarig bestaan.

Goirle, 2 mei 1942.

  1. van Ginniken, M. Wassenberg, pastoor, Fr. Bernulfus Maas, hoofd der school.

De tekening aan de linkerzijde laat het beeld van de H. Thomas, een schild met Maria en kind en een schild met het gemeentewapen zien. Vooral de zinsnede “op intieme wijze” geeft aan dat die tijd geen feesttijd was.

Gelukkig is dit stukje tijdsbeeld, evenals zovele andere, goed bewaard gebleven.

Er zijn bij ons meerdere oorkondes van diverse oorsprong aanwezig die allen op hu manier iets van de tijdsgeest van toen weergeven. Maar binnenkort zal er wel weer een feest op een Goirlese school te vieren zijn en dat zullen ze wel op eigentijdse manier invullen en de kinderen er met plezier aan laten terugdenken.