Schatten uit ons museum – 39 – Eerste Wereldoorlog (2)

Tot en met zondag 11 oktober kunt U er nog terecht: de tentoonstelling over de Eerste Wereldoorlog: de oorlog van twee kanten bekeken.

U weet intussen dat wij deze tentoonstelling opgezet hebben met onze zustervereniging “Nicolaus Poppelius” uit Poppel-Ravels. Al velen gingen U voor en de laatste kans is dus op genoemde zondag. Er is voor de geïnteresseerde veel te zien uit onze eigen collectie, de Poppelse collectie en de collecties van Jef van Gils en Baron Eric de Jamblinne de Meux van Nieuwkerk. Van deze laatste twee vooral foto’s maar juist die foto’s geven het geheel zo’n goed gevoel. Daarop gaat de tijd leven. De tijd die in België zeer diepe wonden achterliet en bij ons nauwelijks aan bod kwam als we aan ons geschiedenisonderwijs terug denken.

Op de bijgevoegde foto zien we een groepje Nederlandse militairen bezig met een taak om de verveling te bevechten: het schillen van de aardappelen, een foto uit het boek van Baron Eric de Jamblinne die ons een prachtig beeld uit die tijd geeft. De heldhaftige houding of de verveling, het is maar wat U ervan denkt. De tekst op het bordje “De Vrolijke Grenswacht” spreekt boekdelen. De foto is genomen op een Goirles boerenerf, maar welk is helaas onbekend.

Dus zondag 11 oktober: de laatste kans voor een bezoekje.

Wilt U nog iets laten bewaren voor het nageslacht, denk dan aan Uw heemkundekring; wilt U lid worden en daardoor3 keer per jaar  het blad “Rondom de Schutsboom” ontvangen en eens per jaar een heemkundige reis maken, meldt U dan aan via onze website: www.heemkundekring-goirle.nl. U bent van harte welkom, ook als U daadwerkelijk mee wilt werken aan het behoud van het Goirles verleden.

Op zondag 18 oktober zijn we voor de laatste keer voor de winterstop open. Daarna hopen we U weer te zien in 2016. U hoort nog van ons